Poliitik ja sõjamees said tunnustatud

Kertu ValgeTartu

Väätsa vallavolikogu otsustas 25. jaanuaril anda Väätsa valla teenetemärk järgnevatele isikutele- Jarno Laur ja Arvi Niglas.

Väätsa vallavalitsus otsustas anda valla tänukirjad alljärgnevatele isikutele (Eliisa Vellamaa, Aino Sink, Maire Vestung, Urve Enn, Ants Viimsalu, Margo Sootla, Henri Väärtmaa, Katrin Aesma, Margit Lugna, Margit Šestakov, Ülle Surva, Peeter Laidinen, Väätsa neidude rahvatantsurühm ILODUS ja Väätsa Noortevolikogu).

Teenetemärgid antakse üle Väätsa valla 25. aastapäeva pidustustel Väätsa mõisas 18. veebruaril kl 19. Valla tänukirjad antakse üle 22. veebruaril Väätsa mõisast toimuval Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel.

Jarno Laur oli aastatel 2003-2004 ja 2009-2013 Väätsa vallavanem. Jarno Lauri teeneks on OÜ Väätsa Soojuse raskest majanduslikust seisust välja toomine, uue hakkepuidul töötava katlamaja ehitamine, alustati Väätsa valla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega. Tema ametiajal sai tehtud aleviku veevärk, koos uute pumplate ja tuletõrjeveevõtu kohtadega. Aleviku kortermajade vahele rajati maakonna üks suurimaid laste mänguväljakuid ja korvpalliväljaku kõrvale skatepark. Väätsa lasteaed soojustati ja vahetati katus.

Üks keerukamaid projekte oli ajaloolise Väätsa Mõisa renoveerimine, kuna ehitustööde käigus selgusid mitmed asjaolud, mis ähvardasid kogu ehituse seisata tööde kallinemise ja keerukuse tõttu. Laurieestvedamisel juhiti protsess edukalt lõpuni ja täna on Väätsa põhikoolil kasutada korras ja kaunis mõisahoone.

Alates 2010 aastast tegeles toonane vallavanem Laur Väätsale eakate kodu rajamise projektiga, mis sai positiivse rahastamise otsuse ning valmis aastal 2015. Tänu eakate kodu projektile õnnestus hiljem Väätsa vallal pääseda Eesti-Šveitsi koostööprojekti teise taotlusvooru ning saada rahastus põhikooli hoone renoveerimiseks. Tänu vallavalitsuse kiirele menetlusele sai Väätsa Agro Lõõla lautade kompleksi detailpaleering õigeks ajaks valmis ning ehitustööd algasid enne piimahinna langust. Pooleli olevad suuremamahulised ehitustööd piimandussektori kriisi alguses tagasid Väätsal ligi 100 töökoha säilimise.

Väätsa elanikud iseloomustavad Jarno Lauri kui positiivset ja avatud inimest, kes isegi tänaval vastu tulles naeratas, oli positiivne ja abivalmis. Laur oli orienteeritud lahendustele, seda nii suuremates kui ka väiksemates küsimustes.

Allikas: Järvateataja