PRIIT LOMP: kiirem üleminek odavale roheenergiale on kogu ühiskonna huvides

PiretTaastuvenergia

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp kaitses täna riigikogu ees seadusemuudatusi, mille eesmärgiks on kiirendada Eestis odava taastuvenergia kasutuselevõttu.

 “See eelnõu vastab kahele peamisele probleemile, mida ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonid kohtumistel enim esile tõstavad – nad tahavad kiiresti rohelist ja taskukohasemat energiat ning soovivad, et bürokraatiat oleks vähem.  Odava taastuvenergia jõudmisele turule aitab otseselt kaasa see, kui pole üleliigset bürokraatiat ega mõttetut paberimäärimist, kus üha uuesti ja uuesti tuleb teha uuringuid, mis on eelnevates menetlusetappides juba läbi viidud,” selgitas sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Lomp.

Taastuvenergia projektide puhul ei jäeta Lombi sõnul kindlasti ära keskkonnamõjude hindamisi ega “rullita üle loodusest ja inimestest.” Protsessi lõpus on ärajätmise tingimuseks see, et eelnevalt  on mõjusid hinnatud piisaval määral ja sama detailselt, nagu seda tehakse keskkonnamõjude hindamise puhul, lisas majanduskomisjoni esimees.

“Eksivad need, kes püüavad jätta muljet, et antud eelnõu puhul oleks justkui tegu äärmiselt keskkonnavaenuliku tegevusega. Keskkonnavaenulik on hoopis energeetikapoliitika, mida Eestis on aastakümneid viljeletud ja mille jätkamist soovib kahjuks enamik opositsioonipoliitikuid. Eesti energiavajadust ei saa enam  rahuldada põlevkivienergiaga – iga nädal toob meile uudiseid, mis osutavad keskkonda saastava tootmise aegumisele,” märkis Lomp.

Tema väitel on põlevkivinostalgia puhul küll arusaadav soov säilitada Ida-Virumaal töökohti. “Sunniga töökohad ei säili. Just nimelt taastuvenergia toel saab ka Ida-Virumaale rajada uusi energiamahukaid ettevõtteid, mis saavad oma peamise elektri taastuvast tootmisest, välisühendustest ja salvestusest. Need ettevõtted loovad uued, parema palgaga töökohad ja võtavad ametisse senised põlevkivisektori töötajad,” rääkis Lomp.

Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise seaduse eelnõu läbis  täna riigikogus esimese lugemise.