Raimond Kaljulaid: 69% Eesti inimestest peab õigeks, et vaktsineeritud peavad olema osadest piirangutest vabastatud

Kirill KlausKoroonaviirus, Tallinn

Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda kuuluva Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi tellimusel valminud uuringu kohaselt peab 69% Eesti inimestest õigeks, et vaktsineeritud peavad olema osadest piirangutest vabastatud – näiteks võivad vaktsiinisüsti saanud inimesed külastada avalikke üritusi, käia kohvikus või reisida. 27% vastanutest ei pea seda õigeks.

“On selge, et vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste erineval kohtlemisel on laiapindne heakskiit Eesti ühiskonnas – selle põhimõtte poolt on kaks korda rohkem inimesi kui vastu. Eestlaste seas on vaktsineeritutele suuremate vabaduste võimaldamise poolt mõnevõrra rohkem inimesi kui teistest rahvusest eestimaalaste seas, kuigi ka mitte-eestlaste seas on tugevalt enam neid, kes usuvad, et piirangute seadmisel tuleb siiski arvestada sellega, kas inimene on vaktsineeritud või mitte,” kommenteeris Kaljulaid.

Enim on vaktsineerimise läbi teinud inimestele vähemate piirangute kehtestamise poolt Reformierakonna valijad, kellest koguni 90% pooldab seda põhimõtet. Samal seisukohal on ka valdav enamus Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 toetajatest. Keskerakonna toetajaskonnas on inimeste erineva kohtlemise pooldajaid pisut vähem kui kõigi vastanute seas, kuid sellegi poolest on keskpartei toetajate seas kaks korda enam neid, kes peavad vaktsineerimise staatusest sõltuvaid piiranguid põhjendatuks.

Teistest erakondadest eristub selgelt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kelle toetajaskonnas on pisut enam neid inimesi, kelle meelest peaks piirangud olema kõigile võrdsed. Sel seisukohal on 51% EKRE toetajatest samal ajal kui 47% on samuti seda meelt, et vaktsineeritutele peab olema vähem piiranguid.

Tugev seos on ka vastajate haridustaseme ning suhtumise vahel piirangutesse. Põhiharidusega vastajatest pooldab piirangute sidumist vaktsineerimisega 42%, kõrgharidusega vastajatest aga 74%.

“Neid numbreid vaadates tuleb tõdeda, et erakonnad tunnevad oma valijaid hästi. EKRE ongi olnud piirangute suhtes kõige kriitilisem. Reformierakonna poliitikud on aga enim nõudnud vabadusi vaktsineeritutele. Keskerakond on püüdnud kuidagi laveerida nende kahe seisukoha vahel, tunnetades, et nende valijate seas on siiski arvestataval määral neid, kes ei soovi, et inimesi koheldakse erinevalt. Ning nende numbrite valguses on selge ka see, miks eriti Reformierakonna toetajatele oli sedavõrd pettumust valmistav, et maskikohustus ühistranspordis kehtib ühtviisi kõigile,” ütles Kaljulaid.

Uuringu viis juuli lõpus läbi uuringufirma Norstat ning sellele vastas 1000 inimest.