Raimond Kaljulaid: abieluvõrdsuse vastastel puuduvad argumendid

PiretAbieluvõrdsus

Mina riigikogu liikmena pooldan abieluvõrdsust ja kui vastavasisuline eelnõu jõuab riigikogu täiskogus lõpphääletuseni, siis ma hääletan selle eelnõu poolt. Samal ajal olen avatud ning kaasava poliitilise kultuuri ja debati poolt ning seetõttu olen lugenud paljusid arvamusavaldusi ka abieluvõrdsuse vastu. Kuni lõpphääletuseni peab iga eelnõu ja iga otsuse puhul olema avatud nii poolt- kui vastuargumentidele. Vastasel juhul, kui teist poolt ei kuulata ja kaasa ei mõelda, on kogu debatt ju mõttetu ning hääletus riigikogu suures saalis pelk formaalsus. Samuti võib igas eelnõus olla punkte, mida tulebki muuta enne eelnõu vastuvõtmist. Seega tuleb ka kriitikat ja kriitikuid kuulata.

Mis mind abieluvõrdsuse vastaste arvamusavalduste puhul ausalt öeldes üllatab, on see, et ma ei näe ratsionaalseid argumente. Neid ei ole üldse. On ridamisi emotsionaalseid argumente, kuid ei ole midagi sellist, mis võiks kedagi veenda oma seisukohta muutma.

Toon võrdluseks maksumuudatused. Nende puhul on täiesti mõeldav, et midagi tulebki ümber teha või koguni ära jätta, sest riigikogu menetluse käigus selgub, et on riskid, millega eelnõu algatades ei olnud võimalik või ka lihtsalt ei osatud arvestada.

Abieluvõrdsuse vastaste seisukohtade vahendamisele on paberit ja trükivärvi kulutatud arvestataval hulgal, aga vähemalt siiani pole vastasleer minu hinnangul leidnud ega avalikkusele edastanud ühtegi kaalukat, sisulist, ratsionaalset argumenti, miks seda otsust ei peaks tegema.

Palju on räägitud sellest, et abielu mõiste muutmine on mitmel põhjusel vale. Vale on hoopis väide, et abielu mõistet muudetakse. Abielu mõistet ei ole kavas muuta.

Olen lugenud tähelepanelikult valitsuse poolt riigikogule üle antud eelnõu. Abielu kui mõiste tähendust ei ole sellega kavas muuta. Seda pole võimalik muuta, sest seaduses ei ole abielu mõistet sätestatud. Seadus ei vasta küsimusele, mis on abielu. Abielu mõistet ei ole perekonnaseaduses ega ka mitte põhiseaduses defineeritud. Seaduses on sätestatud, kes võivad abielluda, aga pole sätestatud seda, mis on abielu.

Perekonnaseaduses ega ka põhiseaduses ei ole kusagil lauset, et abielu on kahe eri soost täiskasvanu püsiv liit vms. Kõik, kes räägivad abielu mõiste muutmisest, ümberdefineerimisest või muust taolisest, ajavad inimestele puru silma.

Võrdluseks, näiteks liiklusseadus täpsustab seaduses kasutatavad mõisted. Auto on «sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis».

Ehitusseadustik täpsustab, et hoone on «väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis», ehitamine on «ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine…» jne (ehitusseadustiku § 4 ja § 2).
Abielu kohta sellist definitsiooni ei leia. Mida seaduses pole, seda ei saa muuta! Ma tuletan meelde, et konservatiivid on korduvalt nõudnud, et tuleb koguni põhiseaduses abielu mõiste määratleda.

iigikogu muudab vaid seda, kes tohivad abielu sõlmida. Kui seadusemuudatuse järgi abielluvad kaks naist, siis nende omavahelised õigussuhted on täpselt samasugused nagu praegu on abielus oleval mehel ja naisel. Nende abielu on sama abielu.

Selliseid naljakaid pooltõeseid või suisa eksitavaid argumente esitatakse abieluvõrdsuse vastu pidevalt ja see ei ole õige. Ma arvan, et see on üks põhjus, miks toetus abieluvõrdsusele ja samast soost perede õiguste kaitsele on ühiskonnas pidevalt kasvanud.

Kui vastaspoolel pole midagi sisulist enam öelda ja tegeletakse lihtsalt jonnimisega, siis kaldub ühiskond toetama neid, kellel on asjalikud ja sisulised argumendid.

Ma ei hakka siinkohal kommenteerima väiteid, mis keskenduvad hoopis muudele teemadele, nagu transsoolisus või muu taoline, mis ei puutu üldse riigikogu menetluses oleva eelnõu sätetetesse.

Konservatiivide jaoks teeb olukorra keeruliseks see, et abieluvõrdsuse kehtestamine ei kahjusta kellegi õigusi. Sellel seadusemuudatusel pole mitte ühtegi käegakatsutavat negatiivset mõju.

Teiste riikide kogemus näitab, et peale seaduse muutmist kehitab enamik inimesi õlgu ja elu läheb edasi. Näiteks omal ajal briti konservatiivide eestvõttel seadustatud abieluvõrdsust ei vaidlusta enam keegi. Mulle tundub, et sisimas mõistavad seda ka meie konservatiivid, aga nad ei saa seda avalikult tunnistada.

Raimond Kaljulaid: abieluvõrdsuse vastastel puuduvad argumendid