Raimond Kaljulaid: EKRE surub riigikogus põhiseadusvastast jalaväemiinide eelnõu

PiretRiigikaitse

Riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi kinnitusel näitas tänane riigikaitsekomisjoni istung kahetsusväärselt, et EKRE on valmis riigikogus teadlikult läbi suruma põhiseadusega vastuollu minevat riigikaitselist algatust.

EKRE saadikud  koos endise kaitseväe juhataja Ants Laaneotsaga algatasid sügisel riigikogus eelnõu, mille alusel Eesti lahkuks jalaväemiinide kasutamist keelavast Ottawa konventsioonist.

„Riigikogu õigusosakond edastas aasta alguses arvamuse, mille kohaselt on sellisel viisil välislepingu denonsseerimine vastuolus põhiseadusega. Antud juhul sekkuks riigikogu valitsuse pädevusse ning riivaks sellega põhiseaduses sätestatud võimude lahususe põhimõtet,“ selgitas Kaljulaid, kes tegi EKRE saadikutele ja Laaneotsale ettepaneku võtta põhiseaduse vastane eelnõu tagasi.

„Algatajad leidsid aga, et soovivad eelnõu menetlusega kõigele vaatamata jätkata, muuhulgas põhjendades seda sellega, et praegu on sõda ja vaja on riiki kaitsta. Ma olen nõus, et riiki on vaja kaitsta, aga see ei tähenda, et põhiseadust tohib rikkuda. Riigikaitse üks eesmärke on ka põhiseadusliku korra tagamine,“ ütles Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Kaljulaid. Tema sõnul peaksid iseäranis välispoliitika ja riigikaitse küsimustes olema populism ja õiguslik nihilism täielikult välistatud.

Kaljulaid avaldas lootust, et sel neljapäeval riigikogus esimesele lugemisele tulev eelnõu ei jõua lõpphääletusele. Fraktsioonidel on võimalik teha ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Sotsiaaldemokraadid arutavad kolmapäeval, kas nad teevad antud eelnõule tagasilükkamise ettepaneku.