Raimond Kaljulaid: Kõlvarti soov viia Tallinna koolid osaliselt distantsõppele on vaid puhas tähelepanuvajadus ja võimalus vastanduda riigile

Kirill KlausHaridus

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas kolmapäeval, et linnavalitsus otsustas hakata rakendama täiendavaid ennetusmeetmeid koroonaohu tõkestamiseks, mistõttu tasub põhikoolid ja gümnaasiumid üle viia osalisele distantsõppele. Sotsiaaldemokraat ja Tallinna Linnavolikogu liige Raimond Kaljulaid ei näe selleks hetkel mingit põhjendatud vajadust.

„Minule kui Tallinna Linnavolikogu saadikule ei ole teada mingeid selliseid asjaolusid, mis viitaksid vajadusele nüüd ja kohe pealinna koolides õppetöö ümber korraldada. Me ei ela enam kevades, kus oli väga suur teadmatus ja määramatus ning elu kiire ümber korraldamine oli kõigiti põhjendatud. Siis linnavalitsus venitas otsustamisega, nüüd aga kiirustatakse,“ märkis sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv linnavolikogu liige Raimond Kaljulaid. „See tundub puhas poliittehnoloogiline soov saada tähelepanu ja vastanduda taas riigile,“ lisas Kaljulaid.

Kaljulaiu hinnangul ei saa küll Tallinna koolid jätta linnapea käsule allumata, kuid seda enam peaks Tallinna linnavalitsus koheselt tagasi võtma koolidele antud korraldused õppetöö ümberkorralduste osas ning koolides peab töö jätkuma tavapärasel viisil, kuni on tõesti olemas objektiivsed põhjused õppetööd puudutavaid piiranguid rakendada.

„Hetkel on kõik märksa targemad ja teadlikumad kui kevadel. Inimesed teavad, kuidas end ja teisi paremini kaitsta ja hoida. Vanemad teavad, et viirushaiguse tunnustega laps peab kindlasti jääma koju. Koolides tuleb tagada valmisolek distantsõppeks, kuid vajadust nüüd ja praegu distantsõppele üle minna, ei ole keegi tõendanud,“ lõpetas Raimond Kaljulaid.