Raimond Kaljulaid: korrapärased kliimadebatid peavad jõudma riigikogu suurde saali

Kirill KlausKliima

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid tegi täna riigikogus peaminister Jüri Ratasele ettepaneku seada sarnaselt parlamendis korrapäraselt toimuvate välispoliitika aruteludega sisse regulaarsed debatid kliimapoliitika üle.

„Kliimapoliitika on Eesti jaoks väga oluline poliitikavaldkond, mille tähtsus selgelt kasvab. Me ühelt poolt mõistame edasilükkamatut vajadust panustada kliimakriisi lahendamisse ja teisalt saame hästi aru, et suurte muutustega, näiteks energeetikas, kaasnevad ka väga suured mõjud Eesti teatud piirkondadele ning kogukondadele. Selles valguses on otstarbekas, kui riigikogu suures saalis toimuksid korrapäraselt kliimapoliitika teemal arutelud,“ põhjendas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on täiskogus peetavatest kliimadebattidest kindlasti huvitatud nii paljud saadikud kui ka laiem avalikkus. „Usutavasti tagab see, et kliimapoliitikat viiakse ellu avatult ja laiapõhjaliselt, erinevaid seisukohti arvesse võttes,“ rääkis ta. „Ühtlasi võimaldab see korrapäraselt eesmärke seada ja vajadusel neid täpsustada, aga ka kontrollida eesmärkide täitmist ning tagada, et kõik viibivad ühes infoväljas.“

Peaminister Jüri Ratas leidis, et „Eesti 2035“ eesmärkide kontekstis võib regulaarsete kliimaarutelude korraldamisele tulevikus mõelda.

Praegu on näiteks seaduses sätestatud, et valitsusjuhil tuleb riigikogu sügisistungjärgu jooksul esitada ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika suunal. Seadusega on ette nähtud ka parlamentaarsed arutelud välispoliitika üle.