Raimond Kaljulaid küsib linnavalitsuselt tõendeid kõnniteede koristamise 20 miljoni eurose maksumuse kohta

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu liige ja sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid saatis abilinnapea Kalle Klandorfile ning keskkonna- ja kommunaalameti juht Ain Valdmannile kirja, milles palub avaldada analüüs, mille põhjal abilinnapea on väitnud, et kõnniteede lumekoristus maksaks linnale 20 miljonit eurot.

„Olete avalikult korduvalt väitnud, et kõnniteedelt lume koristamine läheb linnale maksma suurusjärgus 20 miljonit eurot. Eeldan, et sellise hinnangu aluseks on linna ametite koostatud põhjalik analüüs või arvutused. Palun mulle edastada vastavad dokumendid, millele tuginedes olete sellise väite meediale esitanud,“ kirjutas Kaljulaid abilinnapeale ning keskkonna- ja kommunaalameti juhile.

„Soovime veenduda selles, et tegemist on realistliku ja põhjalikult läbi kaalutud prognoosiga. Eeldan, et antud arvutused on kommunaalametil tehtud varasemalt ning neid on võimalik koheselt edastada. Vastasel juhul ei oleks ju võimalik sellist väidet avalikult esitada,“ selgitas Kaljulaid oma küsimust.

Abilinnapea on korduvalt põhjendanud linna soovimatust kõnniteid lumest ise puhastada liiga suure kuluga – 20 miljonit eurot aastas. Sõiduteede koristuseks on linna eelarves ette nähtud 16,7 miljonit eurot, millele lisandub erakorralise lumekoristuse fond poole miljoni euro ulatuses. Erakorralist lumefondi pole linn abilinnapea kolmapäevasel pressikonverentsil öeldu kohaselt sel aastal veel kasutusele võtnud.