Raimond Kaljulaid: Michal unustas tasuta lasteaedadest rääkides ära nii mõndagi

Kirill KlausTallinn

Kristen Michali analüüs lasteaia kohatasu kaotamise rahastamisest Eesti Päevalehes on kindlasti tervitatav kui samm Tallinna tulevikku puudutavata debati sisustamise suunas. Sotsiaaldemokraadid kohatasu kaotamise põhimõtet toetavad, kirjutab riigikogu liige Raimond Kaljulaid Eesti Päevalehes.

Lasteaia kohatasude kaotamine on õige põhimõte, kuid Tallinnast rääkides on lapsevanemate ootused märksa mitmekesisemad.

Sain hiljuti ülevaate Tallinna lasteaeadade ehitusaastatest koos infoga nende renoveerimise kohta. On lasteaedu, mis on ehitatud kümneid aastaid tagasi, kuid ei ole veel kaasajastatud. Tallinn peab oma lasteaiad korda tegema.

Uuringud prognoosivad ülelinnaliselt laste arvu vähenemist, kuid näiteks Põhja-Tallinnas lasteaiakohta vajavate perede arv hoopis suureneb. Selleks tuleb valmis olla.

Rahavajadus igal sammul

Raha tuleb leida lasteaedade töötajate palkade tõstmiseks. Haridusvaldkond vajab üleriigiliselt lisaraha. Ilma hea hariduseta ei ole eeldusi edukaks teadus- ja arendustegevuseks, mis omakorda on eelduseks meie elatustaseme tõstmiseks võrdluses põhjamaadega.

Väga tõsine küsimus on keeleõpe. Uuringud on näidanud, et just varajases eas on keeleõpe inimestele kõige lihtsam.

Eesti keele oskus on väga oluline, selleta on väga keeruline toime tulla. Parem keeleõppe tase avaks võimalusi ka uuteks hariduslikeks mudeliteks.

Kuid ärgem unustagem, et paremaid võimalusi keeleõppeks nii lasteaias kui koolis ootavad kõik lapsevanemad ja pered. Eestile tuleks kindlasti kasuks kui pakuksime kõigile lastele rohkem võimalusi varajaseks keeleõppeks – mitte ainult paremaid eesti, vaid ka inglise, prantsuse, saksa ja teiste keele õppimise võimalusi.

Naljaga pooleks: tänane lasteaialaps on homne eksportöör. Valmistugem aegsasti!

Noorte perede vajadusi võib vaadata veelgi avaramas kontekstis.

Ebaturvaline koolitee

Olulised on huviringid ja sportimisvõimalused, aga ka üldine ohutu ja mugav linnaruumi kujundus. Laste koolitee ei ole Tallinnas turvaline. Lasteaeadade, koolidega aga ka oluliste spordiobjektide ümbruses on tänavaid, kus liigub palju lapsi, ei ole kõnniteid ja autode kiirust ei ole piiratud.

Kahjuks poliitikud armastavad tegeleda nende teemadega, kuhu on oodata telekaameraid. Aga tuleb tegeleda ka igapäevaste, rutiinsete murede lahendamisega.

Olen varasematele linnapeadele pakkunud, et nad peavad linna kõrgemale juhtkonnale tegema kohustuslikuks vähemalt ühe autovaba päeva nädalas. Paljud abilinnapead, linnaosade vanemad ja ametite juhid näeksid linna hoopis teise nurga alt.

Ebapiisav arstiabi

Noortele peredele on kindlasti oluline on ka linna tervishoiuteenuste edasi arendamine.

Lasnamäele kavandatava suurhaigla projekt vajab tegelikut tõsist ühiskondlikku arutelu. Meie tervishoiu suurimas probleemiks patsiendi vaates on ravijärjekordade pikkus. See kahjustab patsientide tervist ning tähendab suuremaid ravikulusid tulevikus. Kas sellises olukorras on kõige mõistlikum investeerida tohutu haiglahoonete ehitusse kümneid miljoneid eurosid või tuleks seda raha kasutada ravijärjekordade vähendamiseks nüüd ja kohe? Kustkohast leitakse suurhaiglasse arstid ja personal, kui olemasolevatel haiglatel on see väga keeruline?

Seda otsust ei peaks linnavalitsus tegema kabinetivaikuses ning mõeldes vaid sellele, kuidas kohalike valimiste eel peab Lasnamäel ju midagi lubama. See on küsimus, mida tuleb Tallinnas elavate inimestega väga tõsiselt arutada.

Ootaks opositsioonilt enamat

Michal puudutas ka linnameediat. Pole muidugi minu asi õpetada Reformierakonda ja ega Michal üldiselt kedagi peale iseenda kuula, aga kindlasti tuleb kõigile opositsioonierakondadele kasuks kui varasematel aastatel tehtud vigadest õpitakse. Linnameediast on räägitud valimistel vähemalt aastast 2002 ja mingid edu see opositsioonile ei ole toonud. Tallinlaste enamus nõustub, et see on probleem, kuid samal ajal tahab näha, kas ja kuidas suudab opositsioon pakkuda senisest paremat juhtimist, mis teeks Tallinnast veel parema elu- ja ettevõtluskeskkonna.

Rõhutaksin eraldi, et ettevõtluse pool on oluline. Tallinn on koduks väga suurele osale Eesti ettevõtetest ning pealinnas luuakse üle poole Eesti SKP-st. Tallinna edust sõltub suurem määral kogu Eesti majandusedu, meie inimeste palgad, pensionid ja avalike teenuste nagu arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet.

On hämmastav, et ükski erakond ei ole siiani näinud ettevõtjaid oma valijatena kohalikul tasemel. Loodetavasti jõuab ka ettevõtjate tegelikud ootused valimiste eelsesse debatti ning saavad tähelepanu.

Aeg ajalt tuleks poliitikutele meelde tuletada, et meil ei ole võimalik kulutada ühtegi eurot, kui meil ei ole head ettevõtluskeskkonnda ning jätkusuutlikku majanduskasvu, mis selle maksueuro eelarvesse on panustanud.

Raimond Kaljulaid: Michal unustas tasuta lasteaedadest rääkides ära nii mõndagi