Raimond Kaljulaid: pooled tallinlased tunnevad end elektritõukerataste poolt ohustatuna

Kirill KlausLiiklus

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi tellimusel Norstati poolt läbi viidud uuringu kohaselt tunneb 53% Tallinna elanikest ja 40% teiste suuremate linnade elanikest end elektritõukerataste poolt ohustatuna. Lahendusena tahavad inimesed korraliku jalgrattateede võrgustiku välja arendamist, täiendavaid kiirusepiiranguid ning paremat järelevalvet.

Kaljulaidi sõnul on kiired muutused linnade liikluses ning renditõukerataste tänavapilti tulemine toonud kaasa selle, et jalakäijad, eriti lastega emad ja isad ning eakamad inimesed tunnevad end kõnniteedel ohustatuna.

“Statistika näitab, et õnnetuste arv elektritõukeratastega on väga suur – peamiselt on need kukkumised, kus viga saavad sõitjad ise, aga on ka otsesõite ja kokkupõrkeid teiste liiklejatega. Minu tellitud uuring näitab aga seda, et ka need inimesed, kes ise mitte kunagi elektrilisi tõukerattaid ei kasuta, tunnevad end nende tõttu kõnniteedel ebaturvaliselt. Eriti mures on muidugi väikelaste emad ja isad ning eakamad inimesed,” nentis Kaljulaid.

Uuringus paluti inimestel hinnata ka seda, millised võiksid olla lahendused. Kõige enam soovitakse eraldi rattateede ehitust – sellel seisukohal oli 86% vastanutest. Valdav enamus ehk 80% soovib elektritõukerataste kiiruse täiendavat piiramist. 75% peab oluliseks tõhusamat järelevalvet ning rikkujate rangemat karistamist.

Kaljulaidi sõnul on väga paljudes Euroopa linnades elektritõukerattad kõnniteedel üldsegi keelatud. Näiteks ei ole elektritõukerattaga kõnniteel sõitmine lubatud Londonis, Berliinis, Hamburgis, Kopenhaagenis, Pariisis, New Yorkis, Helsinkis ja Lissabonis. Hispaanias ei ole elektritõukeratastega lubatud sõita kõnniteedel, Barcelonas on need üldse keelatud ning Madrid keeldus lubamast linna renditõukerattaid. Eestis on lubatud elektritõukerattaga sõita ka kõnniteel.

“Kindlasti on elektritõukeratastega seotud probleemid osa üldisemast liikluskultuurist. Liiklusseadus kohustab täna jalakäija läheduses sõitma talle sarnase kiirusega ning mööduma ohutult. Kahjuks näeme iga päev liikluspildis teistugust käitumist. Taristu välja ehitamine on väga oluline, kuid peame arvestama, et see võtab aega. Ei saa välistada ka seda, et riigikogul tuleb juba lähimal ajal arutada muudatusi liiklusseaduses, et kõigi liiklejate ohutus ja õigused oleksid paremini tagatud,” ütles Kaljulaid.