Raimond Kaljulaid: riigikogu peab kõnniteede korrashoiu kohustuse andma kohalikele omavalitsustele – praegune olukord on vastuvõetamatu

digiUncategorized

Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid rõhutas majanduskomisjonis toimunud teehoolduse teemalisel arutelul, et praegune olukord kõnniteede talvise hooldusega on vastuvõetamatu ning riigikogu peab minema edasi eelnõudega, mis teeksid kõnniteede hoolduse kohalike omavalitsuste ülesandeks.

„Diskuteerisime majanduskomisjonis selle üle, kas kõnniteede lumest koristamine peaks olema kinnisvara omanike või kohaliku omavalitsuse vastutuse küsimus. Riigikogu menetluses on kaks eelnõu, mis näevad ette selle kohustuse andmise kohalikele omavalitsustele. Tänane olukord tänavatel on vastuvõetamatu. Avalik ruum peab olema kõigile ohutu ja mugav. Inimesed kukuvad end Eesti linnade tänavatel puruks ja mitte keegi ei vastuta,“ kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaidi sõnul ei saa ka tõsiselt rääkida kliimaeesmärkide täitmisest kui samal ajal ei soodustata säästlikke liikumisviise – jala käimist, ühistranspordi kasutamist, rattaga sõitmist ning ei tagata selleks aastaringselt võimalusi.

“Kõnniteede hooldamise kohustus on minu hinnangul kindlasti omavalitsustele ka tänaste eelarvevahendite juures jõukohane, kuid sotsiaaldemokraadid muidugi nõuavad, et selle täiendava kohustuse täitmiseks eraldaks riik omavalitsustele ka vahendid,“ leiab Raimond Kaljulaid.

Kaljulaid rõhutas, et ei aktsepteeri osade omavalitsuste poolt komisjonis välja toodud väidet, nagu ei saaks kõnniteede puhastamise küsimust enda peale võtta, kuna kõnniteed on liiga kitsad ja neil on postid ja see takistab nende puhastamist tehnika abil.

„Kui kõnniteed ei saa väiketehnikaga puhastada, sest see ei mahu sinna, siis järelikult pole sellel kõnniteel võimalik ka liigelda kaksikutele mõeldud lapsevankri või ratastooliga. Järelikult tuleb tänavad ümber ehitada, et tagada ligipääsetavus. See pole õige, et teatud osa aastast on nt liikumispuudega inimestel avaliku ruumi kasutamine võimatu. Kes on sellised takistusrajad lubanud ehitada? Inimesed ei pea kannatama otsustajate ebapädevuse tõttu,“ ütles Kaljulaid.

Kaljulaid kinnitas, et nii tema kui ka teised sotsiaaldemokraadid on kindlasti valmis olema selles küsimuses konstruktiivsed ning koostöös teistega otsima kompromissi, mis leiaks riigikogu suure saali heakskiidu.

Möödunud aastal andis Raimond Kaljulaid riigikogule üle ehitusseadustiku muudatuse, mille eesmärgiks on vabastada kinnistute omanikud kohustusest hooldada linnale või vallale kuuluvaid kõnniteid.

„Hooldamata kõnniteed kujutavad suurt ohtu eriti eakatele inimestele, aga ebamugavad on nad kõigis vanuses liiklejatele. Inimesed kukuvad pea katki ja luud puruks. Libedus ja lumi piirab nii eakate kui ka väikelapsega vanemate liiklemist. Aastad lähevad, kuid midagi ette ei võeta. Meie ettepanek on anda teede hooldus tervikuna kohalike omavalitsuste kanda. Loomulikult tuleb sellest tulenevad kulud omavalitsustele kompenseerida, mis eeldab, et riik suurendab tasandusfondi rahastamist,“ sõnas Kaljulaid.

Uuringufirma Norstat viis veebruaris läbi küsitluse, et uurida inimeste suhtumist lumekoristuse kohustusse. 73 protsenti vastanutest pidas kõnniteede puhastamist kohaliku omavalitsuse ülesandeks.

Enne eelnõu riigikogule esitamist kogus Kaljulaid tagasisidet Eesti Linnade ja Valdade Liidult, Eesti Omanike Keskliidult ja Eesti Korteriühistute Liidult. Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Kiirabi vastasid omakorda päringule, mis puudutas libedatel kõnniteedel saadud vigastusi.