Raimond Kaljulaid Signe Riisalole: sõjapõgenike majutamine vajab lahendusi, mitte vastutuse omavalitsuste kaela lükkamist

digiSõda Ukrainas

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Raimond Kaljulaid ootab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt põhjalikke selgitusi seoses segase olukorraga, mis valitseb Ukraina sõjapõgenike majutamise ümber.

Riisalole saadetud kirjas osutab Kaljulaid sotsiaalministeeriumi kodulehel asuvale infole, mis teatab „Ukrainast saabunutele,“ et sõjapõgenike lühiajaline majutus toimub selleks valitud majutuspartnerite juures (hotellid, külalistemajad) esialgu üheks kuuks ja seejärel võtab abistamise üle kohalik omavalitsus.

 „Mulle on sügavalt mõistetamatu, kuidas saab riik oma ametlikes teabekanalites, mida hetkel kasutavad tuhanded sõja eest põgenevad inimesed, lakooniliselt väita, et omavalitsused lahendavad inimeste majutusmured ja seda Eestisse saabumise järgselt kuu aja jooksul,“ märkis Kaljulaid.

See lubadus ei ole tema sõnul kuidagi kooskõlas tõsiasjadega: ühelt poolt on Eestisse juba jõudnud mitukümmend tuhat sõja eest põgenenud inimest, teisalt on hetkel üle Eesti suurusjärgus 1200-1600 eluaset, mida välja üüritake ning omavalitsustel napib vabu eluruume. „Näiteks Tallinna linnal on ametliku info kohaselt hetkel vaid viis  asustamata eluruumi. Lisaks vajavad ka kohalikud elanikud  sotsiaalsetel põhjustel linna elamispinda ning omavalitsustel on seadusest tulenev kohustus see neile vajadusel tagada,“ ütles Kaljulaid.

Ta küsib Riisalolt, mil viisil kavatseb riik lahendada sõjapõgenike pikaajalise majutamise ning kas vastutus lasub sotsiaalministeeriumil või omavalitsustel. „Milliseid täiendavaid vahendeid on ministeerium taotlenud või kavatseb taotleda antud ülesande lahendamiseks?  Kuidas kavatseb riik hüvitada omavalitsustele majutuse korraldamisega seotud kulud? Millised peavad olema elamistingimused?“ pärib Kaljulaid ministrilt. Riisalol tuleb kirjeldada ka seda, millal alustas ministeerium reaalseid ettevalmistusi põgenikevoo vastuvõtuks ja majutamise korraldamiseks.

Sotsiaaldemokraadid on pakkunud valitsusele lahendusi, mis aitavad aina teravnevat majutusprobleemi leevendada. Näiteks lõppeval nädalal algatasid nad riigikogus eelnõu, mis näeb ette 210 euro suuruse toetuse neile Eesti inimestele kes annavad oma vaba elamispinna ukrainlaste majutamiseks. Selline meede vähendaks omavalituste koormust ja pidurdaks üürihindade kasvutempot. Ühtlasi tunnustaks riik nii põgenikke aitavaid inimesi.