Raimond Kaljulaid: Taavi Aasale alluv amet kontrollib Taavi Aasa ajal läbi viidud Reidi tee hanke võimalikke õigusrikkumisi

Kirill KlausKorruptsioon, Uncategorized

Sotsiaaldemokraatlikkusse Erakonda kuuluv Raimond Kaljulaid saatis hiljuti rahandusminister Martin Helmele ja majandusminister Taavi Aasale kirjalikud küsimused seoses Reidi tee ehitushanke võimalike rikkumistega. Ministrite vastustest selgub, et selle riigihanke osas on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatanud 30. juunil menetluse.

„Seega on kujunenud kurioosne olukord, kus minister Taavi Aasa valitsemisalas tegutsev amet uurib Taavi Aasa linnapeaks olemise ajal läbi viidud hanke õiguspärasust. Ministril on siin arvestatav huvide konflikt,“ ütles Kaljulaid. „Kuidas saab maksumaksja olla kindel, et antud menetlust viiakse läbi segamatult ja objektiivselt, kui on päevselge, et ameti tehtavatest järeldustest sõltub otseselt ministri edasine poliitiline karjäär?“

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) uurib Reidi tee hanget asjaolude tõttu, mis on kirjas advokaadibüroo Laarmaa poolt koostatud märgukirjas. Reidi tee hankel osalenud, kuid tööst ilma jäänud ehitusfirma TREV-2 tellis advokaadibüroolt Laarmaa analüüsi, mis tõi välja, et Reidi tee ehitus läks lõpuks maksumaksjale palju kallimaks maksma.

„Hankija on vahetähtaegade pikendamise kaudu vabastanud töövõtja leppetrahvidest kokku summas 5,495 miljonit eurot,” seisis advokaadibüroo analüüsis, mida Eesti Päevaleht augusti alguses ka avalikkusele tutvustas. Koos kallimaks läinud ehituse ja leppetrahvideta läks Reidi tee Tallinna maksumaksjale võrreldes TREV-2 hankega 7,7 miljonit eurot rohkem maksma. Ehitusettevõtte teatel pole nende praktikas seni ette tulnud, et ehitustähtaegade pikenemist ja lisakulusid nii kergekäeliselt aktsepteeritakse. Näiteks kiideti kümne päevaga heaks tööde suurenemine ligi miljoni euro ulatuses.

Kui ikkagi TTJA tuvastab, et Tallinna linn tegi Reidi tee hankel vigu, siis tekib Kaljulaidi sõnul kohe terve rida küsimusi nii Taavi Aasa pädevuse kui ka suutlikkuse suhtes maksumaksja raha heaperemehelikult kasutada. „Ja kui selgub, et Reidi tee hangetega on rikutud seadust, siis keskne küsimus on, miks seda tehti. Miks vaadati hanke täitmise ajal läbi sõrmede kulude suurenemisele? Kas selle taga oli midagi enamat, kui lihtsalt hooletus?,” rääkis Kaljulaid.

Rahandusminister Martin Helme vastusest selgus veel, et menetlus võib lõppeda linnale tagasinõudega, mis tähendab, et Tallinn kaotab miljoneid eurosid välisraha. See omakorda kahjustab Eesti usaldusväärsust euroraha kasutajana. „Peaministril tuleks tõsiselt kaaluda, kas Taavi Aas saab uurimise ajal huvide konfliktist tingituna oma tööülesandeid täita,“ leidis Kaljulaid.