Raimond Kaljulaidi palve president Alar Karisele: erakorraliste valimiste küsimus vajab suuremat selgust

digiUncategorized

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid pöördus kirjaga president Alar Karise poole palvega tutvustada avalikkusele, mil viisil on ta valmis rakendama põhiseaduse paragrahvi, mis näeb ette, et valitsusele umbusalduse avaldamise korral võib president kuulutada välja riigikogu erakorralised valimised

Kadriorgu läkitatud kirjas toob Kaljulaid välja, et viimasel ajal arutatakse üha enam erakorraliste valimiste võimalikkuse üle. Sel nädalal teatas peaminister Kaja Kallas, et juhul kui riigikogu teda umbusaldab, kavatseb valitsus pöörduda riigipea poole palvega kuulutada välja erakorralised valimised. Põhiseaduse paragrahvis 97 kirjas olevat võimalust erakorraliste valimiste esile kutsumiseks ei ole Eestis varem  kasutatud. Kui president sellise otsuse langetaks, oleks see igal juhul pretsedenti loov, tõdes Kaljulaid.

„Minu arvates on oluline, et riigikogu saadikutel oleks enne oma seisukohtade kujundamist (näiteks võimaliku umbusaldusavalduse osas), teada see, millistest kaalutlustest lähtudes president erakorraliste valimiste üle otsustab,“ sõnas Kaljulaid. „Usun, et selles küsimuses suurema selguse loomine oleks nii riigikogule kui ka Eesti inimestele oluline ning välistaks või vähemalt vähendaks erinevaid spekulatsioone, mis hetkel erakorraliste valimiste küsimuse ümber on.“

Põhiseaduse kommentaarides on märgitud, et paragrahvis 97 sätestatud võimalus erakorraliste valimiste esile kutsumiseks on eelkõige mõeldud “olukorras, kus riigikogu olemasoleva koosseisu juures on uue valitsuse moodustamine vähetõenäoline”.

Põhiseadus ise sellist kitsendust välja ei too, mistõttu on kindlasti oluline teada, mil viisil president antud paragrahvi rakendamist näeb. „Kas riigipea peab võimalikuks erakorraliste valimiste välja kuulutamist ka mingitel muudel põhjustel, näiteks kui moodustatav valitsus ilmselgelt ohustaks Eesti julgeolekut või põhiseaduslikku korda? Oluline on ka see, mil viisil president kavatseb hinnata seda, kas olemasoleva koosseisu juures on uue valitsuse moodustamine tõenäoline või mitte,“ märkis Karilaid.

Oma kirjas rõhutas Kaljulaid, et ta isiklikult väga toetab erakorraliste valimiste läbi viimist, kui neid on võimalik põhiseadusega kooskõlas välja kuulutada, kuid pöördumise eesmärgiks on siiski saada erakorraliste valimiste asjus suuremat selgust, mitte riigipea võimalikku otsust kallutada.