Rainer Vakra ärgitab seadust muutma: seaduseparandus välistab puidu põletamise Narva elektrijaamades

Ann VaidaEnergeetika, Keskkond

Riigikogus tuleb homme teisele lugemisele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, kuhu sotsiaaldemokraatide survel jõudnud ettepanek välistab edaspidi puidu massilise Narva elektrijaamade ahju ajamise, nagu seda tehti ajal, mil majandusministriks oli Juhan Parts.

„Vähe on teada fakt, et kehtiv seadus lubab Narva elektrijaamades piiramatult puitu ahju ajada ning saada selle eest riigilt erakordselt heldet toetust.  Ainus põhjus, miks seda praegu ei tehta, on see, et puudub üldkoosoleku ehk rahandusministri vastav suunis. Seadus läheb muutmisele, sest nii strateegilised otsused ei tohi sõltuda ei ühe ministri ega ka valitsuse suvast. Leppisime kokku, et puitu saab energiaks kasutada üksnes statistikakaubanduse raames ja sedagi teoorias. Sisuliselt lõpetab see parandus puidu elektrijaamade ahju ajamise ära,“ ütles riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

Eelnõu täienes Vakra sõnul sättega, et iga tehingu ja iga tihumeetri puhul on vaja nii riigikogu kooskõlastust kui ka valitsuse otsust. „Kuna oluline roll on antud riigikogu keskkonnakomisjonile ja majanduskomisjonile, siis ilma parlamendi nõusolekuta ei juhtu midagi. Enne mistahes otsust tuleb igal juhul avalik arutelu,“ selgitas Vakra. „Lisaks peab valitsuse otsus tuginema analüüsile selle kohta, millist mõju avaldab energia tootmiseks vajaliku biomassi hankimine Eesti puiduturule. See analüüs lähtub omakorda metsanduse arengukava eesmärkidest.“

Vakra väitel seisavad sotsiaaldemokraadid raiemahtude piiramise ja lageraie mahtude vähendamise eest, mis oleks ühtlasi täiendav tõhus abinõu puidu põletamise vastu. „Üleriigiline raiemahu piirang tuleb kirjutada koostamisel olevasse metsanduse arengukavasse. Selleks, et tagada meie metsade säilimine ja elurikkus, tuleb aastase raiemahu ülempiir seada 10 miljoni tihumeetri juurde,“ kinnitas Vakra.

„On tõsi, et puidu arutu põletamine käis elektrijaama ahjudes siis, kui Juhan Parts oli majandusminister. Need ajad enam ei kordu,“ lubas Vakra.