Rainer Vakra erametsaliidule: keskkonnakomisjon hoiab lahus valimised ja metsa tuleviku

Ann VaidaKeskkond

„Eesti metsa kaitsmine ja selle tuleviku eest seismine on osa meie ühisest olemisest ja identiteedist ning kõike muud kui päevapoliitika,“ ütles Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra (SDE).

Nii lükkas ta tagasi erametsaliidu juhatuse esimehe Ants Eriku süüdistused, et metsaseaduse arutamine parlamendis on „valimispropaganda valguses muutunud absurdseks lahmimiseks“, kus „mängus on poliitikute isiklikud huvid“.

Erametsaliit ei nõustu parlamendi keskkonnakomisjoni ettepanekutega metsaseaduse eelnõusse, mis annaks valitsusele õiguse keelata riigis uuendusraied või neid piirata, kui on alust eeldada, et raiete maht võib ületada kasutatavate metsade juurdekasvu ning samuti annaks kohalikule omavalitsusele kohutuse kooskõlastada raietegevus linnade rohealadele jäävates metsades, lisaks toetab keskkonnakomisjon algatust kehtestada ka erametsades kevadine raierahu.

Rainer Vakra jääb endale kindlaks – tegemist on õigete, vajalike ning metsa ja loodust säästvate ettepanekutega, millega erametsaomanikel on võimalik kohanduda.

„Riigikogu keskkonnakomisjon, nii selle valitsusliitu kui ka opositsiooni kuuluvad liikmed, hindasid neid muudatusi vajalikeks. Pidasime enne nõu paljude ekspertidega, kaasasime aruteludesse metsaomanikke, looduskaitsjaid ja keskkonnaministeeriumi ametnikke,“ rääkis komisjoni esimees Rainer Vakra.

„See pole meie kius ega jonn rohkem kui 100 000 erametsaomaniku vastu, see pole kellegi valimispropaganda. See on parlamendi keskkonnakomisjoni ning tegelikult kogu Riigikogu kohus ja ülesanne, et meie seadused aitaksid hoida ja kaitsta Eestit, Eesti maad ja Eesti loodust,“ rõhutas Vakra.

Metsaseaduse eelnõu on Riigikogu suures saalis teisel lugemisel 7. juunil.