Rainer Vakra: keskkonnaministeeriumi plaan laiendada lageraiet on ohtlik

Ann VaidaKeskkond

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ei nõustu keskkonnaministeeriumi plaaniga muuta kiirkorras ministri määrust, mis annaks sanitaarraie nime alla rohelise tule tegelikult lageraieks kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites. Praegu on see kaitsealadel reeglina keelatud.

„Oleme viimastel aastatel korduvalt öelnud, ka uue metsaseaduse arutamisel, et me ei laienda lageraiet,” ütles Rainer Vakra. „Nüüd aga tuleb vastupidine arvamus otse keskkonnaministeeriumist, kus on valminud lageraie ulatust laiendav ministri määruse eelnõu, mis ohustab tõsiselt kaitsealade elurikkust.”

Ta nõustub keskkonnaühenduste vastulausega, et ministri määrusega kaitsealade kaitsekorra leevendamist ei saa pidada sobivaks õigusloomeks, kusjuures planeeritavad muudatused ei ole kooskõlastatud ühegi huvigrupiga ning muudatuste koostajate hulgas ei ole ühtegi looduskaitse valdkonna ametnikku ega spetsialisti.

„Olen saanud juba vabakonnalt ettepaneku, et kui keskkonnaminister tõesti lageraiet laiendava määruse allkirjastab, peab abi paluma õiguskantslerilt. Kindlasti on see üks võimalus, aga enne loodan, et keskkonnaministeeriumi ametnikud ja minister tõmbavad ise pidurit kaitsealade elurikkust ohustavatele muudatustele,” rõhutas Rainer Vakra.