Rainer Vakra: metsaseadus peab kandma ökoloogilisi väärtusi

Ann VaidaKeskkond

Riigikogu keskkonnakomisjonis on täna esimesel lugemisel metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), mille muudatused näevad ette alandada kuusikute raievanust ja soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide kasutamist.

Riigikogu keskkonnakomisjonis on täna esimesel lugemisel metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), mille muudatused näevad ette alandada kuusikute raievanust ja soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide kasutamist.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra rõhutas, et komisjon ei tee metsaseaduse puhul ühtegi otsust kiirustades ja seisukohtade kujundamisel lähtutakse teaduspõhistest ettepanekutest. „Eesti mets on osa meie vaimsest olemisest, meie loost ja identiteedist. See tähendab, et metsanduspoliitika ei tohi lähtuda ainult majanduslikest eesmärkidest ja raiemahtudest vaid ka ökoloogilisest ja sotsiaalsest väärtusest,“ ütles Vakra.

Ta toonitas, et selleks tuleks senisest enam pöörata tähelepanu metsa taastamisele ja uuendamisele. „Näiteks kui riigimetsas istutatakse aastas 20 miljonit puud, siis erametsades, kus metsa raiumise mahud on 1,5 kuni 2 korda suuremad, istutatakse aastas ainult kuni 5 miljonit puud. See on kindlasti arutelu koht, kuidas eraomanike puhul tagada kordades kiirem metsade taastamine,“ selgitas Vakra.

Antud eelnõuga tagatakse Eesti metsade elurikkuse kaitseks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 hektari ulatuses. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning RMK on peatanud seal metsade majandamise. Kaitstavaid alasid puudutavate raieregulatsioonide leevenduste puhul on komisjonis ühe lisavõimalusena arutluse all mõistlikuna kompensatsioonina ette näha senisest suurem säilikpuude maht.

Komisjoni istungile on kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja metsaosakonna spetsialistid.

Delfi