Rainer Vakra: sotsid seavad eesmärgiks rongide ülemineku taastuvelektrienergiale

Ann VaidaKeskkond

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus arutas erakonna keskkonnaprogrammi ja leppis kokku, et sotside transpordipoliitika keskne sõnum neil valimistel on üleminek taastuvenergiale.

„Sotsiaaldemokraatide jaoks on puhtam elukeskkond eelseisvatel valimistel üheks võtmeküsimuseks: see on küsimus sellest, millise Eesti me oma lastele jätame. Praeguse kasvuhoonegaaside emissiooni hulga juures on ÜRO kliimaraport sisuliselt ennustanud meie planeedile hukku, katastroofi ärahoidmiseks peab maailm 2050. aastaks muutuma süsinikneutraalseks ning Eesti koos maailmaga,“ ütles Rainer Vakra. „Seetõttu on üheks meie peamiseks eesmärgiks minna transpordisektoris üle taastuvenergiale, pannes rongid ja parvlaevad panna liikuma elektriga.”

Kuna emissioonide oluliseks vähendamiseks ei piisa ainult ümberkorraldustest põlevkivisektoris, siis leiavad sotsiaaldemokraadid, et heidet tuleb vähendada just transpordisektoris, kus eesmärgi saavutamine on põllumajandus- ja väikeenergeetika sektoritega võrreldes lihtsam ja odavam. „Lisaks üleminekule elektrirongidele reisijateveos on üheks suuremaks kasutamata potentsiaaliks kaubavedude suurendamine raudteel,“ selgitab Vakra. „Praegusest kaubaveost on kuni 30 protsenti võimalik raudteele ümber suunata. Raudtee täielikul üleminekul elektrile oleks saavutatav võit kliima kontekstis 160 000 tonni CO2-te aastas.”

Lisaks süsinikuheite vähendamisele on raudtee üleminekul elektrile ka teisi positiivseid mõjusid. Sellega vähendatakse kaubikujuhtide nappusest tulenevat tööjõu probleemi: Tartu-Tallinn suunal veaks 2 rongijuhti ära 60 rekajuhi koorma. Vähenev liikluskoormus põhimaanteedel tõstab liiklusohutust ning lisaks elektrirongide märgatavalt väiksema mürahäiringule vähenevad märgatavalt ka teiste inimtervisele ohtlikute saasteainete, nagu peenosakesed ja lämmastikuühendid, heitkogused.