Rainer Vakra: Tallinna volikogu vajab e-istungit

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra tegi Tallinna volikogu juhatusele ja fraktsioonijuhtidele ettepaneku, et sarnaselt Tartule töötataks välja lahendus volikogu istungi pidamiseks ilma ühte saali kogunemata. Täna toimub järjestikku teine volikogu istung, millest võtab osa vaid üks esindaja igast fraktsioonist.

“Eriolukord nõuab tavapärasest erinevaid lahendusi. Peame juba teist korda Tallinna volikogu istungit viie volikogu liikme osalusel. On täiesti mõistetav, et kriisi ajal tuleb vastu võtta otsuseid ning samal ajal ei ole mõistlik panna volikogu liikmete elu ja tervist ohtu,” ütles Vakra.

Ta lisas: “Sellegipoolest ei ole tänane lahendus kestlik ega jätkusuutlik. Tallinna Linnavolikogu on 79-liikmeline demokraatlik esinduskogu, mille igal liikmel on õigus võtta osa linna otsusustusprotsessist ja selleks vajalikust debatist. Tallinna põhimäärus ütleb selgelt, et Tallinna volikogu töötab täiskoguna.”

“Tegin ettepaneku, et Tallinna volikogu juhid leiaksid esimesel võimalusel lahenduse, kuidas volikogu saaks oma tööd täiskoosseisus jätkata ilma vajaduseta volikogu saali koguneda. Tallinn on nutikate lahenduste poolest tuntud riigi pealinn. Eesti suurimale omavalitsusele ei saa olla ülejõu käiv leida kiire ja efektiivne lahendus linnavolikogu töö taastamiseks,” selgitas Vakra.

Eesti suuruselt teine linn, Tartu, on rakendamas lahendusi, et iga volikogu liige saaks osaleda istungil – kombineeritakse saalis, elektroonselt ja kirja teel osalemise võimalusi. Tallinna volikogu väljaspool istungisaali istungil osalemise võimalust veel välja töötanud ei ole.