Rakvere x-faktor

digiValimised

Rakvere on mu kodulinn, mis aastatega muutub aina armsamaks. Siin on tore elada, lasteaiad ja koolid on kodu lähedal, Tallinna tema ummikutega ei kadesta üldse. Meil on haigla ja poed, kultuurisõbrana on tihti asja teatrisse ja kinno, kirjutab sotsiaaldemokraat Laila Talunik Virumaa Teatajas.

Raamatukogu ja kultuurikeskuski pole võõrad kohad. Ja spaa – ilma selleta ei kujutaks Rakveret ettegi. Spordisõpradel jagub Rakveres tegevust nii saalis, staadionil kui ka metsas. Aastatega on linna üldilme arenenud silmanähtavalt: Pikk tänav on ümber kujundatud, renoveeritud Vallimäe vabaõhukeskus on saanud töötada juba aasta ning peagi ootab valmimist töö- ja tehnoloogiakeskus põhikooliõpilastele.

Viimaste päevade uudiste valguses on oodata varsti veel ühte ehitist – Arvo Pärdi nimelist muusikamaja, mis oli neli aastat tagasi sotsiaaldemokraatidel üks prioriteetidest. Koostöös on jõutud unistuse täitumisele väga lähedale.

Loetelu objektidest, mis kõik on saanud uue kuue sellises mahus ja järjekorras, kuidas linna eelarve lubab, võiks jätkata. Kuid kogu selle investeeringute hulga juures, millega linna on arendatud, on midagi justkui puudu. Mis võiks olla see x-faktor? Kuidas sõnastada tunnet, millele pakkuda lahendusi? Me leidsime sobiva kirjelduse – see on linn, mis on vajunud kergesse unelusse ning vajab särtsakat äratust.

Rakvere sotsiaaldemokraatide tulevikupilt Rakverest on linn, mis on sõbralik, kus iga inimene tunneb ennast hästi just sellisena, nagu ta on, ning keegi ei pea kartma – ka mitte oma kõige lähedasemaid pereliikmeid –, kus kõigil lastel ja noortel on võrdsed võimalused õppimiseks ja huviharidusega tegelemiseks vastavalt oma võimetele ja soovidele ning igast väiksest idanema pandud ideeseemnest ärkab midagi uut ja omanäolist.

Elavdame linna eriilmeliste ettevõtmiste ja loova linnaruumiga, mis kõik kokku annab impulsi, et Rakveres toimuv on ägedam kui mujal. Selleks korraldame ideekorjeid ja konkursse, kus saavad osaleda kõik, kel head ja uudsed mõtted. Parimad neist viime ellu. Selle aasta kevadel korraldasime projektikonkursi, mis osutus väga edukaks. Selle konkursi tulemusena toimus suvel Eesti esimene Funkfest, kuulda sai Kristjan Järvi ainulaadset kontserdiprogrammi ja peeti maha Rakvere esimesed keskaja päevad, mis mitmekesistasid Rakvere linna kultuuripilti ja pakkusid elamusi eri sihtgruppidele. Rikastame linnaruumi heli-, valgus-, loodusinstallatsioonide, skulptuuride, seinamaalingute ja teiste kunstivormide abil. Rajame Rakvere Rahvaaeda Jakob Liiva skulptuuri, väärtustamaks emakeelset haridust, rahvuslikku kultuuri ja iseseisvat omavalitsust. Usume, et mida loovama keskkonna suudame ümberringi luua, seda suurem on tõenäosus, et Rakverest võiks sirguda uued Picassod ja Bransonid.

Me peame väga oluliseks noori ja neile sobiva keskkonna loomist, sest nemad hoiavad linna elavana. Kuna põhiharidus on tasuta, peame õiglaseks, et ka alusharidus ehk lasteaed oleks tasuta, mis teenib ühtlasi noorte perede majanduslikku heaolu. Lisaks toetame lasteaias mittekäivate alla kolme aasta vanuste laste vanemaid, et vanemal oleks valik, kas olla kodus või äärmise vajaduse korral siiski naasta tööle.

Rakvere sotsiaaldemokraatide tulevikupilt Rakverest on linn, mis on sõbralik, kus iga inimene tunneb ennast hästi just sellisena, nagu ta on, ning keegi ei pea kartma – ka mitte oma kõige lähedasemaid pereliikmeid.

Rakvere linna koolivõrgu puhul on selge kokkulepe, mis kajastub linna arengukavas, et riigigümnaasiumi avamisest alates jätkab linnas tegevust kolm põhikooli neljas hoones. Kui gümnasistid saavad väga head tingimused tänu riigi toele, siis linna pealisülesanne on väärtustada põhikoolinoori, kellele on vaja innovaatilist ja eakohast õpikeskkonda. Selleks on vaja kaardistada reaalne ruumivajadus pärast gümnasistide lahkumist ning alustada koolihoonete renoveerimisprojektide koostamist, et koolid süsteemselt tänapäevastele tingimustele vastavaks ümber ehitada. Samamoodi on noortele vaja kesklinna piirkonnas nüüdisaegset huvilinnakut, mis hõlmaks sise-skate-parki ja teisi noorte vajadustest lähtuvaid ruume. Keskkooli lõpetanutel peaks olema Rakveres huvitavaid õppimis- või enesetäiendamisvõimalusi ametikooli ja Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis pakutavate erialade kõrval.

Linnas on olnud valmimise hetkest saati murekohaks elu ja melu nappus Pikal tänaval. Iga meile tuntud ettevõtmise taga on konkreetne eestvedaja, tänu kelle fanatismile on võimalik üles äratada ka kõige tundetum inimene. Seega toetame kodanikualgatusi, mis aitavad kaasa Pika tänava piirkonna muutumisele rakverlaste ja turistide seas armastatud alaks. Samuti on vajalik konserveerida Pikal tänaval “porganditrepiväljaku” ääres lagunevad müürid ning korrastada mäenõlv, et sealne väljak oleks Rakvere linna aukodaniku Edith Kotka-Nymani skulptuuri vääriline ning kutsuks ürituste korraldajaid looma sellesse ainulaadsesse keskkonda sündmusi.

Selleks et linn toimiks jätkusuutlikult, loome volikogu juurde keskkonnakomisjoni, mille eesmärk on linnakeskkonna muutmine inim- ja loodussõbralikumaks. Üheks konkreetseks sammuks on korraldada ilutulestiku asemel aastavahetuse tähistamiseks keskkonnale ohutu valgusetendus.

Lisaks Pikale tänavale liigeldakse jala ning mitmesuguste liikumis- ja abivahenditega linna teistes piirkondades. Äärmiselt vajalik on arvestada teedeehituses senisest rohkem kõnniteede kasutajasõbralikkusega. Väga olulisel kohal on tuleviku Rakveres linna rohealad, kuhu rajame puhke- ja piknikukohad, mis sobiksid kõigile vanuserühmadele. Nendesse piirkondadesse, mis on mõeldud eelkõige jalakäijatele, paigaldame suveperioodiks avalikud joogiveekraanid. Selleks et linn toimiks jätkusuutlikult, loome volikogu juurde keskkonnakomisjoni, mille eesmärk on linnakeskkonna muutmine inim- ja loodussõbralikumaks. Üheks konkreetseks sammuks on korraldada ilutulestiku asemel aastavahetuse tähistamiseks keskkonnale ohutu valgusetendus ja olla seeläbi eeskujuks loodust säästva mõtteviisiga.

Linna edasise arengu seisukohalt on äärmiselt vajalik tugevate kogukondade tekkimine. Kogukonnast tulevate sõnumite kuulamisel ja info vahetamisel on jõud, mida ei saa alahinnata ega eirata. Konkreetsete tegevustena näeme ette kaasava eelarve kasutuselevõttu, mis tähendab seda, et linnakodanikel on võimalus valida välja parimad kogukondlikud projektid, mida linn rahastab. Lisaks rakendame linnaosavanemate kaudu piirkondadesse süsteemse info edastamist, võtame kasutusele Rakvere linna mobiilirakenduse (äpi), mis loob inimestele lihtsa ligipääsu informatsioonile ja võimaldab anda tagasisidet, ning tagame, et ettepanekuid käsitletakse volikogu vastavas komisjonis.

Need on meie meeskonna mõtted – kindel kava –, kuidas Rakvere linna edasi viia ja milliseid tegevusi planeerida, et linn kasvaks veelgi rohkem südame külge nii eluaegsele rakverlasele kui ka siia oma hilisemal eluteel kolinud tartlasele, pärnakale või saarlasele.

Rakvere x-faktor