Reili Rand: sündimusuuringuid ei tohi teha seadusi ja naiste õigusi rikkudes

PiretTeadus

Reili Rand kommenteeris Postimehe Mõttekojale Pere Sihtasutuse uuringuga seotud äsjast skandaali ja selle järelmõjusid.

Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks teadmistepõhist poliitikakujundamist ja pooldavad sündimust mõjutavate tegurite uurimist. Ühtegi uuringut ega teadustööd ei tohi aga teha seadusi ja naiste õigusi rikkudes. Ühiskonnale oluliste teemade uurimiseks on olemas kindlad reeglid ja protseduurid, mis puudutavad nii isikuandmete kogumist, kasutamist kui ka säilitamist.

Pere Sihtasutuse skandaalsest küsitlusest on palju õppida. Ebaeetilise ja ebaprofessionaalse tegevuse tulemusena on laiemalt kahanemas usaldus uuringute vastu. Tulemused on juba näha – inimesed on keelanud oma andmete kasutamise teadustöös ega soovi uuringutes osaleda. Edaspidi tuleb asjale kindlasti kasuks see, kui pereuuringuid viivad läbi tunnustatud teadusasutused, mis pole mõjutatud ühegi erakonna poliitilisest ideoloogiast ega suurrahastajatest.

Laste saamine on tugevalt isiklik ja kompleksne teema, mis eeldab nii poliitikutelt kui ka kõigilt teistelt taktitundelisemat ja kaasaegsemat hoiakut. Naisi ei pane sünnitama hirmutamised stiilis, et me oleme “riiklikul tasemel vastu võtnud otsuse rahvusena välja surra” ega ka see, kui neid väärtustatakse eeskätt sünnitamise kaudu. Samuti ei hakka sündimusnäitajad riikliku või poliitilise “tellimuse” abil võluväel tõusma. Laste saamise eelduseks on kindlustunne, mis hõlmab majandusliku toimetuleku kõrval ka turvatunnet lähisuhetes ja pereelu praktilist korraldust. Riigi roll on pakkuda ja arendada toetavaid teenuseid, kuid iga pere enda otsustada on, kas ja mitu last neil olema saab.