Riigi kohus on tagada väärikas vananemine ja inimkeskne hoolekanne kõigile abivajajatele

digiOmastehooldus

Teisipäeval on Riigikogus arutlusel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni eelnõu, mis kohustab valitsust töötama välja lahendused väärika vananemise, hoolekande ja omastehooldusega seotud arvukate valukohtade jaoks. Vastavate seadusemuudatuste eesmärgiks on tagada hiljemalt 2021. aasta alguses üleminek oluliselt inimkesksemale ja paremini rahastatud hoolduse korraldusele.

Kriisi järel pannakse proovile meie sotsiaalsüsteemi vastupidavus, sest majanduskriis toob kaasa ju ka omavalitsustele maksulaekumiste vähenemise. Samal ajal suureneb inimeste abivajadus. Antud eelnõu on eesmärgiks on leida nendele teravatele probleemidele sotsiaalvaldkonnas lahendused.

Tänased valitsuserakonnad viimaste valimiste eel otsustavalt parandada nii hooldust vajavate inimeste kui omastehooldajate heaolu. Valitsus on pea aasta ametis olnud, aga lahenduste väljapakkumise asemel on plaanis järjekordsed analüüsid. Me nõuame, et valitsus hakkaks valijatelt saadud mandaati lõpuks ellu viima. Hoolekande vallas on vajadus põhimõtteliste muudatuste järele lausa karjuv – valitseb suur rahanappus, paljud eakad ei suuda maksta hooldekodu koha eest ja omastehooldajad mattuvad üle jõu käiva koorma alla. Lisaks on nii erinevad teenused kui ka rahastamine pillutud laiali ning killustatud tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahel. Rida omavalitsusi ei suuda abivajajatele pakkuda isegi seadusega ette nähtud teenuseid.

Eriti praeguses kriisiolukorras Eestist saama võimalikult ruttu sotsiaalriigile kohane ühiskond, mille kõige nõrgemad liikmed saavad oma vajadustele vastavat abi. Selleks tuleb hooldatavate ja omastehooldajate kaitsmine tõsta riiklikuks prioriteediks.

Meie otsuse eelnõu teeb valitsusele ettepaneku töötada välja seadusemuudatused, mis suunavad omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamiseks ja osutamiseks täiendavalt raha ning vähendavad hooldusvajadusega inimeste omaosalust hooldusteenuste eest tasumisel. Samuti tuleb paika panna sissetulekupiir, mis peab inimesele pärast teenuste eest tasumist kätte jääma.

Eelnõu järgi peab valitsus kehtestama sotsiaalteenustele täpsemad kohustuslikud miinimumnõuded, mis tagaksid hooldusteenuste võrdsema ja parema kättesaadavuse üle Eesti. Seadusemuudatustega tuleb tagada nii hooldusteenuste kvaliteet ja järelevalve kui integreerida omavahel paremini sotsiaal- ja tervisevaldkonna teenused.

Omastehooldajale tuleb kindlustada vääriline hooldajatoetuse suurus, sotsiaalsed garantiid ja muud tugimeetmed. Riigi kohus on seista selle eest, et pikaajalise hoolduse vallas oleks piisavalt kvalifitseeritud töötajaid.