Riigikogu arutab lasteaia kohatasu kaotamist

digiLapsed ja pered

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis vabastab lapsevanemad kõikjal Eestis lasteaia kohatasu maksmisest. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu järgi jäävad kulud riigi kanda – riik peab omavalitsustele saamata jäänud tulu kompenseerima.

Kultuurikomisjoni liikme Eduard Odinetsi kinnitusel vähendab lasteaia kohatasu kaotamine hariduslikku kihistumist ja ebavõrdsust. „Alusharidus on osa iga lapse haridusteest. Meie eesmärgiks on tagada, et ühelgi lapsel ei jääks majanduslikel põhjustel lasteaias käimata,“ märkis Odinets.

Sotsiaaldemokraadid on samasisulise ettepanekuga tulnud riigikogu ette ka varem. Seekord on Odinetsi sõnul põhjust suuremaks optimismiks, kuna tasuta alushariduse sõnum oli üks Reformierakonna valimiskampaania alustalasid.

Omavalitsused tohivad täna küsida vanematelt  kohatasu eest kuni 20 protsenti alampalgast, aga summade osas valitsevad suured käärid. Paljud linnad ja vallad toetavad paljulapselisi või majanduslikus kitsikuses peresid kas kohatasu vabastuste või soodustuste näol.