Riigikogu saadikud: Moskva patriarhaat on Venemaa sõjalist agressiooni toetav institutsioon

PiretRiigikogu

Sotsiaaldemokraat Jaak Aab andis täna parlamendi menetlusse 52 saadiku poolt algatatud riigikogu avalduse eelnõu, mis kuulutab Moskva patriarhaadi Venemaa sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks ning mõistab karmilt hukka patriarhaadi tegevuse Ukrainas peetava verise sõja õigustamisel ja õhutamisel.

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill on Aabi sõnul alates 2022. aasta veebruarist avalikult toetanud Kremli terroristliku režiimi ja Ukrainas peetavat sõda. „Äsja mindi patriarh Kirilli juhtimisel sõja ja tapmise õigustamisel veelgi kaugemale, teatades „pühast sõjast“ nii Ukraina kui läänemaailma vastu, mis kahtlemata puudutab ja ohustab ka Eestit. Riigikogu ei saa sellises olukorras jääda pealtvaatajaks, vaid peab võtma selge seisukoha nii Eesti sisemise korra kui inimeste usuvabaduse kaitseks,“ selgitas Aab.

Avalduse eelnõus seisab: „27. märtsil 2024 võttis Vene õigeusu kiriku egiidi all loodud ülemaailmne Vene rahvakogu vastu programmdokumendi „Vene maailma (Russki Mir) olevik ja tulevik“, mille kohaselt nähakse agressioonisõda püha sõjana nii Ukraina kui ka kogu läänemaailma vastu. Samuti nähakse kogu nõukogude-järgset ruumi Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri kuuluvana. Sellised üleskutsed tähendavad ohtu Eesti julgeolekule ja püsivusele, seejuures otsest ohtu avalikule ja põhiseaduslikule korrale.“

Eelnõu toob välja, et Eesti riik seisab usuvabaduse põhimõtete eest, kuid riigil tuleb kaitsta inimesi ka terroristliku ja muu vaenupropaganda ning üleskutsete eest vägivallale. „Kaitse sellise propaganda eest puudutab ühtlasi Eestis elavaid õigeusklikke, sõltumata nende keelest, rahvusest või kanoonilisest kuuluvusest. Riigikogu avaldab nördimust religiooni ja õigeuskliku traditsiooni kuritarvitamise ja moonutamise eest Moskva patriarhaadi ja tänase Venemaa režiimi poolt,“ tõdetakse eelnõus.

Riigikogu rõhutab, et Moskva patriarhaadi kuulutamine sõda ja Venemaa Föderatsiooni agressiooni toetavaks organisatsiooniks puudutab patriarhaati kui religioosset institutsiooni ja juhtorganit, mitte õigeusu traditsioone järgivaid usklikke inimesi. „Õigeusklikud ühendused ja kogudused peaksid ka ise hindama sellise mõjutustegevuse ohtusid avalikule korrale ja oma liikmetele ning astuma vajalikke samme Moskva patriarhaadiga sidemete katkestamiseks.“