Riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni statistika

Kirill KlausSotsiaalkaitse

2018. aasta lõpus oli 304 230 vanaduspensionäri, kellest ennetähtaegselt pensionile läinuid oli 27 568.

Vanaduspensionäride arv vähenes aastaga ca 90 inimese võrra.

Õigus II samba pensionile oli aasta lõpus 41 687 inimesel, kellest väljamaksete avalduse oli esitanud 32 789 inimest.

Väljamakseid saavate isikute arv suhtena väljamaksetele õigust omavatesse isikutesse langes aasta jooksul 1 protsendipunkti võrra 78%-ni.

II samba väljamakseid saanud isikutest 60% (19 650 inimest) on saanud fondipensioni1 makseid, 22% (7 304 inimest) on saanud ühekordse väljamakse pensionifondist ja 18% (5 835 inimest) kindlustusseltsidest pensionilepingute makseid.

Osakuomanikest/isikutest, kel tuleb pensioni saamiseks sõlmida pensionileping, on 73% ka vastava avalduse teinud (aasta jooksul ei ole muutunud), ühekordsetel väljamaksetel on see suhe 77% ja fondipensionil 81%.

Täpsemalt saab lugeda statistika kohta Rahandusministeeriumi 2018. aasta ülevaatest