Riina Sikkut: koroonasse haigestunule tuleb haigushüvitist maksta 100 protsendi ulatuses

digiKoroonaviirus

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus viiruse kiire leviku piiramiseks eelnõu, mis pikendab tähtajatult haiguspäevade heldema hüvitamise reegleid ning kohustab haigekassat maksma positiivse koroonatesti andnud töötajatele hüvitist alates esimesest haiguspäevast ja seda 100 protsendi ulatuses tema töötasust.

Riina Sikkuti sõnul on ravikindlustuse seaduse muudatuste üheks eesmärgiks tagada, et eelmisel aastal sõlmitud kokkuleppe, et kõik töötajad saavad hüvitist alates teisest haiguspäevast, kehtiks ka pärast aprilli. „Sama näeb ette ka koalitsioonilepe, aga kuna aprilli lõpp ei ole kaugel, siis on õige aeg alustada, et riigikogu saaks mõistlikus tempos haiguspäevade hüvitamise korda menetleda,“ ütles Sikkut.

Eelnõu järgi jääb tähtajatult kehtima kord, kus haiguslehte hüvitatakse inimestele alates teisest päevast 70 protsendi ulatuses – tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning alates kuuendast päevast teeb seda haigekassa.

Sotsiaaldemokraatide teise ettepaneku kohaselt tuleb positiivse testi andnud inimesele maksta haigushüvitist alates esimesest päevast ja seda 100 protsendi ulatuses tema töötasust. Need kulud jääksid haigekassa kanda.
„Viiruse väga kiire leviku üheks põhjuseks on nakatumised töökohtadel. Seda on kinnitanud ka peaminister. Pakutud muudatust on vaja selleks, et hoida inimesed ka positiivse testi tulemusega ikkagi kodus, et kellelgi ei oleks sissetuleku kaotuse hirmu, mis sunnib vahel isolatsioonireegleid rikkuma. Meie lahendus näeb ette, et kriisiolukorras võtab riik koroonasse nakatunud inimeste haiguspäevade hüvitamise enda kanda. Riigi jaoks on see täiendav kulu, tööandjate jaoks aga leevendus,“ selgitas Sikkut.