Riina Sikkut: lastele mõeldud miljoni kasutamata jätmise eest peab Tallinn kaaluma abilinnapea vahetamist

Kirill KlausTallinn

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, kuidas Tallinna linn ei leidnud rakendust ligi miljonile eurole, mis oli mõeldud vanemliku hooleta jäänud laste toetamiseks. Linnal seisab arvel ligi veerand eelarves plaanitust, mis abi vajavate lasteni ei jõudnud. Riigikogu liige ja Sotsialdemokraatliku Erakonna kesklinna piirkonna juht Riina Sikkut sõnul näitavad sellised uudised, et Tallinna sotsiaalvaldkond vajab oluliselt professionaalsemat juhtimist ning Tallinn peab kaaluma abilinnapea vahetamist.

Sikkuti sõnul on asi selles, et kui linna juhtiv erakond keskendub eelkõige oma positsioonide hoidmisele, siis kannatab sisuline töö.

“Tallinna sotsiaalvaldkonnas on see teine tõsine probleem lühikese aja jooksul. Kriminaalasi Ida-Tallinna Keskhaiglas ja miljoni lastele mõeldud euro kasutusele mitte võtmine viitavad sellele, et juhtimine on korrast ära. Sotsiaaldemokraatidele teadaolevalt on praegune abilinnapea Betina Beškina linnapea usaldusisik ning meediainimene, kelle põhitöö on hoolitseda selle eest, et linnapea saaks valimistel hea tulemuse. Sotsiaalküsimuste eest vastutajaks peab linnavalitsuses olema inimene, kes on selles väga keerulises valdkonnas sisuliselt pädev ning keskendub südamega eakate inimeste, laste, erivajadustega inimeste ja kõigi teiste linnalt tuge vajavate inimeste aitamisele. Tänane abilinnapea võiks pigem jätkata linnapea meedianõuniku positsioonil,” ütles Sikkut.

Sikkuti sõnul ei saa linn jätta sellistele tegematajätmistele reageerimata.

“Lastele mõeldud miljoni kinni pidamine linna kontodel ei ole ju ainus valdkonna probleem. Linn ei suuda tagada ka eakatele väärikat vananemist. Pole piisavalt munitsipaalmaju ja linnakortereid, tuhanded eluasemeteenuse vajajad ootavad aastaid ja aastaid järjekorras. Linna haiglates on korruptsioonikahtlused. Kõik viitab sellele, et linn vajab sotsiaalküsimustega tegelema uut ja pädevat abilinnapead,” täiendas Sikkut.

Sikkuti hinnangul vajab Tallinna sotsiaalvaldkond laiemat analüüsi.

“Usun, et riigi ja Tallinna ametnikud annavad endast üldjuhul parima, et teha head koostööd, kuid pole saladus, et riigi ja pealinna koostöös on ka varem olnud probleeme. Tallinna sotsiaalvaldkonda tuleks tervikuna analüüsida ning arvatavasti ka kaasajastada. Pikki aastaid on valimistest valimistesse tehtud populistlikke otsuseid. Sotsiaalvaldkonna juhi ülesanne oleks analüüsida Tallinna sotsiaalvaldkonna vastavust 21. sajandi nõudmistele ja ootustele. Sotsiaaldemokraadid teevad seda kindlasti oma programmi koostamisel ja pakuvad välja omapoolsed lahendused. Tallinn on Eesti rikkaim omavalitsus, mis peaks suutma sotsiaalvaldkonnas olla teistele eeskujuks. Hetkel Tallinn seda kahjuks ei ole, väga paljud omavalitsused üle Eesti tulevad ka väiksemate vahendite juures paremini toime,” ütles Sikkut.