Riina Sikkut: on rõõm, et õeks õppida soovijate arv järjest kasvab

Ann VaidaTervishoid

Riina Sikkut

Sel aastal astub õe põhiõppesse 508 tulevast õde, mis on ligi 40% enam kuni neli aastat tagasi. Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul õdede roll ja vastutus tervishoius üha suureneb ning sellega koos nõudlus õendusala töötajate järele. Positiivse trendina väheneb aasta-aastalt ka välismaale minejate arv.

„Õendusala töötajad on meie tervishoiusektoris võtmetähtsusega. Õdede roll ja vastutus ajas üha suureneb, nii esmatasandi tervisekeskustes kui ka iseseisva õendusabi valdkonnas,“ ütleb minister Riina Sikkut, kes osaleb täna Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli juurdeehituse avamisel.

Ministri sõnul tuleb selleks, et tervishoiusüsteemi kasvavate vajadustega sammu pidada ja tagada õendustöötajate järelkasv, suurendada järk-järgult õppekohtade arvu õe ja ämmaemanda erialadel ning panustada nii õppe- kui ka töökeskkonda.

2016. aasta lõpus sõlmisid Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Haiglate Liit, Eesti Õdede Liit ning Eesti Ämmaemandate Ühing konsensusleppe õdede ja ämmaemandate õppekohtade arvu suurendamiseks ja õdede praktikavõimaluste parandamiseks.

„Meie ühine eesmärk oli suurendada õppekohtade arvu. Nii on see ka läinud ja selle üle on väga hea meel. Veelgi enam, 2018. aastal on suurendatud õe põhiõppe vastuvõttu isegi rohkem, kui konsensusleppes kokku leppisime,“ märgib Sikkut.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis saab sel aastal õe põhiõppes õppima asuda 300 tulevast õde. Lisaks on 208 õe õppekohta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Veel 2014. aastal oli õppijate koguarv enam kui kolmandiku võrra väiksem (324). Ämmaemanda õppesse avatakse käesoleval aastal kahes koolis kokku 55 õppekohta.

„Usun ja loodan, et kõik õppijad ning lõpetajad teavad ja tunnevad, kui väga neid meie tervishoidu vaja on. Tahaksin julgustada kõiki, kes kahtlevad, kas õeks õppima või mitte. Muidugi valige see eriala,“ innustab minister.

Ka 2015. aastal algatatud projekt „Õed tagasi tervishoidu“ on üks samm sinnapoole, et õdede näol nii vajalikku inimressurssi tervishoidu juurde saada. Tänavu alustas selle projekti raames kursust 26 õde, kes olid vahepeal olnud valdkonnast eemal. Minister lubab, et sotsiaalministeerium jätkab projektiga kindlasti ka tulevikus.

Sikkuti sõnul võimaldab alates sellest aastast tervishoidu suunatav lisaraha järk-järgult tervishoiutöötajate palkasid tõsta, kuid lisaks palgale on kahtlemata oluline ka kaasaegne õpi- ja töökeskkond. „Täna avatavad uued ruumid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on selleks kahtlemata samuti väga vajalikud,“ lisab Sikkut.

Uute tervisekeskuste rajamisega suureneb perearstide- ja õdede roll, esmatasandil hakatakse senisest enam osutama ämmaemandusabi, koduõendus- ja füsioteraapiateenuseid, enam kui pooltes rajatavates tervisekeskustes hakkavad tööle vaimse tervise õed. Lisaks analüüsib ministeerium võimalust anda tulevikus pereõdedele õigus avada haiguslehti, et vabastada seeläbi perearsti aega vaid arsti pädevuses olevate tegevuste jaoks.

Täna, 30. augustil algusega kell 13.00 avatakse Mustamäel (Kännu 67) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone kahekorruseline juurdeehitus, mis võimaldab kõrgkooli õppuritele senisest veelgi paremaid õppetingimusi ja avardab elanikkonna ning partnerite kaasamise võimalusi.