Riina Sikkut sotsiaalmaksu kaotamisest: Kallase väljapakutud lahendusviisi mõistlikuks ei pea

Ann VaidaMaksud, Töö

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kommenteerib Kaja Kallase ideed kaotada sotsiaalmaks.

Olen Kaja Kallasega avalikkuses arutanud nii tervise- kui ka tööpoliitika teemadel ning arutelu käigus ise välja pakkunud, et sotsiaalmaksust ei maksa ravikindlustuse rahastamisel pikemas perspektiivis kinni hoida. Nii et mõte ei ole mulle uus ega ehmatav, aga Kaja poolt välja käidud lahendusviisi ei pea ma absoluutselt mõistlikuks.

Küsimus on eesmärgis – miks maksusüsteemi muudetakse ja mida selle muutmisega saavutada soovitakse. Saan aru, et töötamise muutuvaid mustreid silmas pidades oli Kaja plaan ettevõtlustulu ja tööjõumaksude ühtlustamiseks sotsiaalmaks kaotada ja tulumaksumäära tõsta, aga ta ei suutnud seda lihtsalt selgitada. Samas selline muudatus jätab tööjõumaksud endiselt kõrgeks, kuid näiteks tervishoiu jaoks lisaraha ei pruugi tähendada.

Olenemata ilmavaatest on selge, et pikemas plaanis tuleb tervishoiu rahastamises muudatusi teha – tööjõu panusena vahendite kogumine ei võimalda piisavalt vastata inimeste kasvavatele ootustele, tervishoiutöötajate palgasoovidele, uute ravimite ja ravivõimaluste tagamisele Eestis ning kaaluda ka ravikaitse laiendamist. Tööjõumakse me tõsta ei saa. Aga peaksime analüüsima maksukoormuse nihutamist kapitali ja omandi maksustamisele – praegu me maksustame rikkaks saamist mitte rikas olemist.