Riina Sikkut: tervishoidu lisaraha toomiseks peaksime muutma maksustamise aluseid

Ann VaidaTervishoid

Eile Paides Arvamusfestivali avapäeval toimunud arutelul Eesti ravikindlustuse üle tõdesid tervise- ja tööminister Riina Sikkut, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ning arst ja teadlane Taavi Tillmann, et solidaarselt rahastatud tervishoid on Eestile õige lahendus. Samas tõstatus terav küsimus tervishoiu lisarahastuse vajadusest ja võimalikust uuest maksubaasist. Panelistid nägid mitmeid tervishoiusüsteemi probleeme sarnaselt, lahenduste osas jäädi eri meelt.

Vaatamata maailmavaatelistele erinevustele olid kõik paneeli osapooled ühel meelel, et solidaarselt korraldatud tervishoid on inimeste heaolu arvestades õige suund, kuidas edasi liikuda.

Kaja Kallas nõustus tervise- ja tööministri Riina Sikkutiga, et Eesti tervishoid vajab rohkem raha ja peab jätkama solidaarset põhimõtet ning teenused peavad olema kättesaadavad nii rikastele kui vaesematele.

“Tervishoiukulud jagunevad väga ebaühtlaselt – 1% inimestest kasutab ära ligi 30% arstiabi kulust, 50% inimestest 97% ning ülejäänud kindlustatutest vaid 3%. Ühiselt tervishoiukulusid kattes maandame me riski, et 1% kõrge ravivajadusega inimeste hulka sattudes jäävad need kulud inimese enda ja tema lähedaste kanda” selgitas minister.

Sikkuti sõnul on Eestis toimiv solidaarne ravikindlustussüsteem pakkunud siiani suurt efektiivsust väga madala hinnaga. „Seda kinnitavad ka rahvusvahelised võrdlused, kus Eesti paigutub nende riikide hulka, kes panustavad tervishoidu suhteliselt vähe raha,” nentis Sikkut.

Samas tõdes minister, et eksisteerivate probleemide, nagu ravijärjekordade pikkus ja arstiabi kättesaadavuse lahendamiseks on vaja tuua tervishoidu lisaraha, tugevdada esmatasandi arstiabi ja arendada e-teenuseid ning personaalmeditsiini võimalusi. Sama seisukohta jagas doktor Taavi Tillmann. “Me oleme olnud olemasoleva Haigekassa eelarve kasutamisel väga efektiivsed. Meil on aga vaja raha tõsiselt kiiresti juurde,” sõnas Tillmann.

„Isegi, kui oleme praeguse tervishoiuteenuse pakkumisega rahul, peab rahastus ikkagi tõusma. Kui tahame ühe põlvega jõuda tasemele, mida Euroopa riigid keskmiselt tervishoiu suunavad SKPst, peame iga valitsusperioodi jooksul kasvatama tervishoidu suunatavat summat SKPst 1% võrra. Hetkel läheb tervishoidu umbes 7%, siis nelja aasta pärast peaks see olema 8%,” pakkus Tillmann.

Riina Sikkuti hinnangul oleks süsteemi parandamiseks võimalik lisaraha leida, kui me seoks tervishoiu rahastamise lahti tööjõumaksudest ning tooks süsteemi raha juurde läbi teiste maksude, nagu näiteks varamaksud. “Nagu on välja toonud mitmed ettevõtjad, siis me peame maksustama pigem rikas olemist, mitte rikkaks saamist,” sõnas Sikkut.

Praeguste tervishoiu murekohtade lahendusena nägi Kallas, et inimestel peaks olema suurem voli valida, kas nad saavad pöörduda oma tervisemuredega riiklikesse haiglatesse või erakliinikutesse. Tekkinud konkurents aitaks tema hinnangul lühendada ravijärjekordi ning muuta seeläbi süsteemi efektiivsemaks. Ühtlasi leidis Kallas, et Eesti võiks kõige kallimate ravijuhtumite rahastamise lahendada läbi rahvusvaheliste erakindlustusfondide, kellelt riik telliks kõigile elanikele kindlustuse.

Riina Sikkut ja Taavi Tillmann olid seisukohal, et tervishoid ei toimi nagu tavaline turg ning konkurents ei too hindu alla ega vähenda ravijärjekordi ilma lisarahata.

“Hinnad saavad langeda, kui seal on õhku sees – praegused haigekassa hinnad on kulupõhised, haiglatel ei ole kasumitaotlust ning on surve hindade tõusuks, et näiteks tervishoiutöötaja palka tõsta,” selgitas Sikkut.

Sarnaselt kaaspanelistidele nägi minister Sikkut olulise lahendusena süsteemi tõhustamisel e-teenuste ja esmatasandi arstiabi arendamist, mis võimaldab lahendada rohkem juhtumeid perearstide poolt ja vähendada haiglate koormust. Kaja Kallas nõustus, et perearstid peaksid olema väravahoidjad, kes suunavad abivajajad eriarstide juurde, kes jõuab inimese mure tuumani. Perearstiabi tähtsuse suurendamist toetas ka Taavi Tillmann, kes sõnas, et perearstikeskuste eelarved peavad kasvama kiiremini kui suurhaiglate eelarved.

Pooleteisetunnist arutelu saab järele kuulata siit: https://soundcloud.com/arvamusfestival/kas-solidaarsele-ravikindlustusele-on-alternatiivi

10. augustil 2018 Paides Arvamusfestivalil toimunud arutelul “Kas solidaarsele ravikindlustusele on alternatiivi?” osalesid tervise- ja tööminister Riina Sikkut, Reformierakonna esimees Kaja Kallas, arst ja teadlane Taavi Tillmann ning vestlust vedas Allar Tankler.