Riina Sikkut üleilmsel diabeedipäeval: diabeediga inimesi elab meie seas üha rohkem

Ann VaidaTervishoid

Riina Sikkut

Eestis elab diabeediga hinnanguliselt ligikaudu 70 000 inimest, paljud kahjuks ka diagnoosimata. Diabeet põhjustab ühiskonnas üha suuremat tervisekadu ja sellega koos ka kahju majandusele. Samas oleks suur osa diabeedijuhtudest ennetatavad, kui keskkond meie ümber tervist rohkem toetaks, ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut tänasel Eesti Diabeediliidu konverentsil „Diabeet puudutab igat perekonda“.

„Nii I kui ka II tüübi diabeeti haigestumine kasvab kogu maailmas. Samas teame, et suur osa II tüübi diabeedi juhtudest on ennetatavad,“ ütles minister Riina Sikkut. „Toetan mõtet, et peame ühiselt looma keskkonna, kus tervislikke valikuid oleks lihtne teha, kus avalikes asutustes pakutav toit oleks tervislik ja avalik ruum soodustaks liikumist, kus töökeskkond ei kahjustaks inimeste vaimset või füüsilist tervist.“

Järjest enam haigestuvad diabeeti lapsed ja nende haigus diagnoositakse üha varasemas eas „Kui II tüübi diabeet on paljudel juhtudel tervislike eluviisidega ennetatav, siis eriti murettekitav on just I tüübi diabeedi üha sagedasem diagnoosimine lastel järjest nooremas eas. Seejuures on tegemist ühe raskema kroonilise haigusega, mis võib kaasa tuua tõsiseid tüsistusi,“ ütles minister. „Haigusega toimetulekuks on äärmiselt oluline selle varajane avastamine ja ravi, aga ka hea koostöö diabeetiku, tema raviarsti ja lähedaste vahel, samuti kogu ühiskonna toetus.“

Kõige enam vajavad ministri sõnul ühiskonna toetust just lapsed, kellel on haigus diagnoositud varases eas ja kellele võib olla keeruline seletada, miks tema veresuhkru jälgimine ja vajadusel insuliini süstimine on elulise tähtsusega. „See tekitab ärevust ja stressi nii lapsele endale kui kogu perele. Seepärast on mul äärmiselt hea meel, et tulevast aastast on võimalik haigekassal hüvitada kaasaegseid laste insuliinipumpasid, mis muudavad diabeetikutest laste jaoks haigusega toimetulekut kergemaks ja annavad ka nende vanematele kindlustunde, et lapse veresuhkur on kontrolli all.“

Haigekassa hakkab alates 2019. aastast 90% ulatuses hüvitama kaasaegseid laste insuliinipumpasid, mis oskavad nahaaluse sensori abil ise veresuhkrut määrata ja vajadusel insuliini süstida.

Ministri sõnul võimaldavad tänapäevased ravimid ja abivahendid elada diabeetikul oma haigusega täisväärtuslikku elu aktiivse ühiskonna liikmena, tüsistuste ennetamiseks on aga väga oluline roll ka patsiendi enda teadlikul ja aktiivsel osalusel raviprotsessis.

Laste ja noorte haigestumus I tüüpi diabeeti suureneb maailmas igal aastal keskmiselt 3% võrra, kuid alla 5-aastaste seas 5% võrra. Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu andmeil on Eestis I tüüpi diabeedi diagnoosimine suurenenud viimasel kolmel aastal väikelaste seas 9,3% võrra. 2016. aasta seisuga põdes Eestis I tüüpi diabeeti kokku 4164 inimest, nende hulgas 670 kuni 18-aastast last.

14. novembril tähistatakse 25. korda Rahvusvahelise Diabeedi Föderatsiooni eestvõttel maailma diabeedipäeva.Eesti Diabeediliit tähistab ülemaailmset diabeedipäeva Tallinna Lillepaviljonis toimuva konverentsiga „Diabeet puudutab igat perekonda“.