Riina Sikkut uuest eelarvest: Sotsiaalne ebavõrdsus ei vähene ja maaelu ootavad tagasilöögid

Kirill KlausRiigieelarve

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkuti hinnangul kukkus valitsus 2020. aasta riigieelarvega läbi – eelarve ei paranda ühiskonna haavatavamate liikmete elujärge ja teeb ridamisi kärpeid Eesti regionaalse arengu arvelt.

Sikkuti sõnul on sotsiaalne õiglus, sidus ühiskond ja teadmistepõhine majandus praeguse valitsuse puhul vaid dokumentidesse ritta pandud ilusad sõnad. „See lausa karjub eelarvest vastu. Kinni ei peeta pensionäridele antud lubadustest ja teadusleppest. Eelarvega seotud otsused-valikud-muudatused soosivad suuri ja hästi toimetulevaid, kes teavad, mida taotleda, kellel on teadmised ja vahendid,“ ütles Sikkut eelarve esimesel lugemisel.

„Sotsiaalne ebavõrdsus ei vähene iseenesest. Regionaalne tasakaalustatus ei saabu muuseas. Riigi teadlik poliitika peab olema ebavõrdsuse vähendamine. Praegu me liigume vastassuunas. Eelarve on läbikukkumine,“ rääkis Sikkut.

„Selle asemel teeb valitsus otsuseid kellegi ärihuvide jaoks. Valitsuse tegude ritta kuuluvad alkoholiaktsiisi langetamine, teise pensionisamba lammutamine ja apteegireformi pööramise soov.“

Oma kõnes peatus Sikkut pikemalt sellel, et maaelu toetamine ei ole valitsuse jaoks oluline. Kõige suuremad mahalõiked teeb uus eelarve erinevatelt regionaalarengu programmidelt, mis kutsuti ellu selleks, et anda hoogu juurde piirkondlikule ettevõtlusele. Valitsus petab põllumehi top-up’i toetustega ja vähendab järgmisel aastal suures mahus üürimajade rajamise toetuse ja korterelamute rekonstrueerimise ning soojustamise programme. Samuti kahanevad kiire interneti rajamise programmi ja Kredexi väikeelamute rekonstrueerimise ja päikesepaneelide toetusmeetmete summad, loetles Sikkut.