Rohelised ja sotsiaaldemokraadid käivitavad energia- ja kliimakriisi lahendamisele suunatud koostöö

digiKoostöö

Täna koos olnud erakonna Eestimaa Rohelised ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogud otsustasid mõlemad toetada ettepanekut alustada ühise programmi väljatöötamist, mis võimaldaks viia rohepööret ellu nii, et sellest võidaksid nii keskkond kui ka kõik inimesed.  

„Praegune energiakriis näitab, kui oluline on teha jõupingutusi kõige odavama energia ehk taastuvenergia kättesaadavuse nimel. Riigi tegevusetusel taastuvenergia arendamisel on tarbijate jaoks valus hind.  Kahtlemata peab valitsus aitama inimestel ja ettevõtetel hüppeliselt tõusnud arvetega lähikuudel väärikalt toime tulla, mistõttu tuleb tänased ebapiisavad ja alandavad toetusmeetmed kiiresti ümber teha. Samas peame tegema kriisi põhjuste kohta õigeid järeldusi ning astuma vajalikud sammud, et tulevikus sarnast olukorda vältida,“ tõdevad  sotsiaaldemokraadid ja rohelised ühises avalduses.

„Energiakriisi riski ei vähenda Eesti lahkumine elektriturult ega ka ohtlik mõtteviis, et kliimakriisist on võimalik end välja raiuda, masspõletades Eesti metsa fossiiljaamades. Selleks, et tagada Eesti elanikele taskukohane energia ning kaitsta Eesti loodust, vajame mõistlikku ja tasakaalustatud rohepööret. On oluline, et kliimaeesmärkide täitmisest võidaksid nii loodus kui ühiskond ja muutustega kaasnevad raskused ei jääks kõige nõrgemate kanda. Meie ühine eesmärk on keskkonnahoid, taskukohased energiaarved ning vajalike teenuste kättesaadavus, mis tervikuna suurendavad inimeste turvatunnet, hoiavad tervist ja avavad meist igaühele täiendavaid võimalusi,“ seisab avalduses.

„Rohelised ja sotsiaaldemokraadid toetavad roheliste energiatootmisvõimsuste rajamise kiirendamist, kaasates parimate lahenduste leidmisesse kohalikke kogukondi, ettevõtjaid ja eksperte. Seisame selle eest, et muutus oleks õiglane ja ebavõrdsust vähendav ning looks inimestele heaolu ning sissetulekute kasvatamise võimalusi, sealhulgas osaledes omanikuna kütusevaba energia tootmises, salvestamises ja energia kokkuhoius. Erakonnad alustavad konsultatsioone ja arutelusid selleks, et töötada välja ühine programm ja lahendused, mis aitavad viia ellu rohepöörde nii, et sellest võidavad nii keskkond kui ka kõik inimesed.“