SDE Harjumaa piirkond avalikustas täna oma programmilised seisukohad

digiUncategorized

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Harjumaa piirkond avalikustas täna oma programmilised seisukohad, mis on piirkonna sotsiaaldemokraatidele teeviidaks Riigikogu valimiste eel ning pärast, et edendada elu Harjumaal ja Eestis tervikuna.Seisukohtade koostamisel osalesid paljud Harjumaa sotsiaaldemokraadid üle maakonna, kes leidsid ühisosa erinevate probleemide käsitlemisel ja lahenduste pakkumisel, et kogu maakond areneks, hoolimata sellest, kas elatakse Tallinna lähivaldades või kaugemal hõredalt asustatud piirkondades.

„Sotsiaaldemokraatide hinnangul on Eesti riigi ja ühiskonna edu võtmeks ennekõike haritud ja motiveeritud inimesed, keda riik ei jäta raskel ajal üksi. Seda ka siis, kui on jäädud ilma sissetulekust või juba ollakse väljateenitud pensionil ning vajatakse vajadusel nt kättesaadavat hooldekodukohta,“ sõnas SDE Harjumaa piirkonna esimees Henri Kaselo.

Harjumaa sotsiaaldemokraatide hinnangul on maakond ja Eesti tervikuna liiga väike, et lubada endale ääremaid. Erinevad avalikud teenused nagu nt pääste-ja hädaabi teenused, haridusasutused, ühistransport ning korralik taristu, peavad olema tagatud igas maakonna piirkonnas. Taristu osas peetakse oluliseks Tallinna ringraudtee ehitamist, et suunata kaubavooge tihedalt asustatud piirkondadest Paldiski sadamatesse, Harjumaa ranniku ja väikesaarte sadamate arendamist, valgustatud kergliiklusteede ehitamist üle maakonna jpm.

Taristust olulisem on aga ennekõike inimesed, kellele soovitakse tagada kvaliteetset ja kättesaadavat tasuta haridust, jätkusuutlikku tervishoidu ja sotsiaalkaitset, väärikaid palkasid igas valdkonnas, väärtustades tööinimest, kes loob ühiskonna rikkust.Selleks, et saada piisavalt rahalisi vahendeid ning viia ellu Harjumaa sotsiaaldemokraatide ettepanekud (veebilink pressiteate all), mis loovad õiglasema ja turvalisema ühiskonna, millest võidavad kõik, toetatakse muuhulgas ka astmelise tulumaksu kehtestamist.

“Astmeline tulumaks tagab parema toimetuleku madalamapalgalistele, sest miinimumtasu on niisugusel juhul tulumaksuvaba ning annab mitmekordset keskmist palka teenivatele inimese võimaluse panustada Eesti ühiskonna paremasse toimimisse” selgitas SDE Harjumaapiirkonna aseesimees Anneli Pärlin.

SDE Harjumaa piirkond toetab samuti ekspordile suunatud ettevõtluse soosimist; kohalike energiaallikate laialdasemat kasutuselevõttu, et raha jääks Eestisse; hargmaiste ettevõtete maksustamist seal, kus teenitakse kasum; taastuvenergia edendamist; mageveevarude eksporti ja kaalub muude meetmete seas ka fosforiidi kaevandamise võimalusi tänapäevasel viisil.

Loe täpsemalt Harjumaa sotsiaaldemokraatide seisukohtadest siit:
https://www.sotsid.ee/wp-content/uploads/2022/06/SDEHarjumaapiirkonnasei…