Sikkut: elektribörs peab teenima tarbijate huve

PiretElekter

Riina Sikkut

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut saatis Euroopa Komisjonile ja Nord Poolile märgukirjad sooviga suurendada elektrihinna kujunemise läbipaistvust ning avaldas muret elektrikaubanduse piiramise paratamatute tagajärgede osas.

„Nord Pooli elektribörsi hinnad on jõudnud nii Eesti kui kogu Euroopa tarbijate jaoks üle jõu käivale tasemele ning üldises hinnatõusus süvendab see veelgi probleeme ettevõtjate ja perede jaoks. Olukorra muutmiseks tuleb üle vaadata praeguse süsteemi valukohad, et riik suudaks turul kaitsta paremini just tarbijate huve,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Minister ütles, et inimeste toimetuleku tagamiseks ja usalduse taastamiseks süsteemi vastu tuleb suurendada turu läbipaistvust. „Selle tagamiseks peab avalikustama rohkem teavet elektribörsil tehtud pakkumiste kohta, sealhulgas peaks avalik olema näiteks pakkumiste päritolu, allikas ja maht. See aitab saada selgust, kas ootamatult kõrged hinnatasemed on põhjustatud halbadest kokkusattumustest või on selle taga mõne elektritootja soov teenida põhjendamatult kõrget tulu,“ sõnas Sikkut.

Minister tõstis probleemide seas esile ka turujärelevalve teavitamise protsessi, mis tuleks tema sõnul muuta kiiremaks, et intsidente oleks võimalik kiiresti lahendada. Samuti peaks Sikkuti hinnangul muutma tänast elektribörsi automaatset hinnaregulatsiooni ehk süsteemi, kus ühel tunnil börsi maksimaalse hinnalaeni jõudmine seda mõne aja pärast automaatselt veelgi kõrgemale tõstab. “Peab leidma alternatiive, kuidas tagada ettevõtjate huvi investeerida elektritootmise suurendamisesse, kuid seda nii, et see ei mõjuks samal ajal ühiskonnale koormavalt,” lausus Sikkut.

Minister juhtis tähelepanu ka osade riikide poliitikute plaanile piirata elektrikaubandust ja tootmisvõimsuste kättesaadavust ning palus komisjonil selle olukorra lahendamisega aktiivselt tegeleda. „Mõistan muret eelseisva talve energiajulgeoleku pärast, kuid kui riigid hakkavad piirama välismaale müüdavat energiat, kuid selliseid samme ei tohiks astuda aastate jooksul üles ehitatud ühise energiaturu lammutamise hinnaga,” märkis Sikkut.