Sikkut: Maagaasi asendamisega tuleb tegeleda juba täna, siis on talvel toad soojad ja oleme ka kriisiks valmis

PiretKindlustunne

Fotode autor: Alexela/Raul Mee ja MKM

Gaasituru olukord on endiselt pinev nii meil kui ka mujal Euroopas, mistõttu peavad maagaasi suurtarbijad majandus- ja taristuministri sõnul riske aegsasti maandama.

„Meie kaugkütteettevõtjad pingutavad, et tagada tuleval kütteperioodil soojusvarustuse tagamiseks vajaliku kütuse olemasolu. Kuna turult saadud tagasiside näitab, et kõik ei saa eesolevaks kütteperioodiks piisavalt gaasihangete pakkumisi, tuleb maagaasi võimalusel asendada muude kütustega ning sellega tuleb tegeleda juba täna, et anda tarbijatele vajalikku kindlust,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Minister märkis, et parima stsenaariumi korral aitab peagi gaasivarustust tagada regiooni rajatav uus veeldatud maagaasi ehk LNG ujuvterminal. Nii Eesti kui ka Soome LNG vastuvõtuvõimekuse ehitustööd edenevad praegu graafikus ja aasta lõpuks peaks see võimekus piirkonnas olema kindlustatud. „Siiski ei saa tegelikult päris lõpuni tagada, et kõik plaanipäraselt sujub ning vähemalt eesoleval talvel tuleb olla valmis ajutiseks kütusevahetuseks,“ tõdes minister Sikkut.

Kütusevahetuseks on praegu juba Keskkonnaametile taotluseid esitatud ning näiteks Narvas tegutseva Enefit Power ASi osas on ka positiivne otsus tehtud. „Kutsun üles ka kõiki teisi kaugkütjaid ja tööstusettevõtteid, kellel on tarvis kütusevahetuseks keskkonnaluba muuta, seda kindlasti esimesel võimalusel tegema, et talveks aegsasti valmis olla,“ lisas minister. Lisaks tarbijate kindlustundele on Sikkuti sõnul ülimalt oluline, et riik aitaks siinsetel ettevõtetel tõsta oma valmisolekut ja kohanemisvõimet ning tagada seeläbi riigi majanduslik julgeolek.

Taotluse esitamisel on oluline, et ettevõtted järgiksid taotlusele esitatud nõudeid, et selle menetlemine oleks võimalikult kiire ja lihtne kõigile osapooltele. Juhisega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Möödunud aastal toodeti Eesti kaugküttest umbes 55 protsenti kohalikust biomassist ning 20 protsenti maagaasist. 15 protsenti moodustas heitsoojus ning ülejäänu põlevkivi, turvas ja muud energiaallikad.