Siseminister: agressiivne naaber paneb meile piiri valvamisel suure vastutuse

PiretUncategorized

Siseminister Lauri Läänemets märkis tänasel Narva-visiidil, et tõhus töö idapiiri valvamisel tähendab tipptasemel taristu kõrval ka parimaid võimalusi taristu teenindamiseks ja parimaid tingimusi piirivalveametnikele.

Siseminister ütles, et Narva kordoni vastutada on tegevuste koordineerimine ja operatiivteenistuse tegevuse juhtimine mööda Narva jõge kulgeva jõepiiri valvamisel. „Oma ülesannete täitmiseks vajab kordon juhtimispunkti ja olmeruumide renoveerimist ning seda esimesel võimalusel. Eesti idapiiri kiirendatud korras ehitamine on ka värskes koalitsioonleppes ühe prioriteedina ära märgitud ning analüüs ja ettepanekud idapiiri juhtimiskeskuse renoveerimiseks tehtud. See tähendab, et loodame oodatud töödega esimesel võimalusel alata,“ rääkis Läänemets.

Minister sõnas, et piiril töötamine ja piiri tänapäevaseks ehitamine on olulised, sest meil on suur naaber, kes läheb üha agressiivsemaks. Lisaks on Eesti valvata mitte ainult meie, vaid kogu Euroopa Liidu välispiir. „See on suur vastutus. Ja nagu mulle külaskäigul Narva kordonisse taaskord kinnitati – Eesti piir peab. Seda tänu tublidele meestele ja naistele, piirivalvekordonites oma igapäevast tööd teevad. Kuid seda ainult seni, kuni isikukoosseis seda võimaldab. Kindla piiri eeldus on riigi kindel kohalolu – seda nii läbi suurema isikukoosseisu kui ka praeguste töötajate motiveerituse. Riigiaparaat peab olema piirkonnas paremini esindatud oma kõigis struktuurides,“ ütles Läänemets.

Minister kohtus ka Narva linnapeaga, kellega muu hulgas arutati Narva tanki teemat. „Minu seisukoht on üheselt selge: Narva tankile tuleb leida uus ja sobilikum asukoht. Tank, mis Eesti elanikele sümboliseerib eelkõige surma, valu ja kannatusi, ei vääri enam ammu talle osaks saanud aupaistet ning selline vastuoluline sümbol ei sobi Eesti linnaruumi. Tegu on riiklikult olulise küsimusega ja nagu paljude muude riiklike küsimuste puhul, tuleb see küsimus lahendada dialoogis kohaliku kogukonnaga ning seda tuleb teha väärikalt ja nii, et see ei solvaks kohalikke inimesi,“ selgitas Läänemets.

Ta lisas et tank sümboliseerib hävitustööd, kuid eesmärk on aidata Narvat üles ehitada ja tuua linna uut hingamist, mille annavad parem elukeskkond, haridus ja arstiabi. „Nendes küsimustes saab riik appi tulla. Riigi kohalolek ei peaks Narva inimeste jaoks seonduma ainult sümbolite ja monumentidega, vaid ka igapäevase elukvaliteedi, väärikuse ja toimetulekuga,“ sõnas siseminister.