Socitas – Regionaalpoliitika seminar

Ann VaidaEesti, Maaelu

Meie edu tagab inimestele arusaadav ja südamelähedane poliitika. Seda saab kujundada vaid omavahelises suhtluses ja koostöös. Sotsiaaldemokraatia akadeemia SOCITAS annab Sulle võimaluse vabas akadeemilises õhkkonnas sotsiaaldemokraatlikke ideid mõtestada ja praktilisteks sammudeks  arendada.
 
Oled väga oodatud osalema sotsiaaldemokraatliku akadeemia SOCITAS regionaalpoliitika seminaril  laupäeval, 18. augustil kell 11-17  Otepääl, Marguse puhkebaasis teemal 

Riik ja omavalitsus

Kuidas kujundada riigi ja omavalitsuste koostööd ja jagada vastutust, et kõikjal Eestis areneks nii majandus kui vaimuelu ning kogu Eestis oleks hea elada?
Ajakava
Kell 10.30-11.30 Saabumiskohv
Kell 11.30 – 11.45 AVAMINE, päeva sissejuhatus Marju Lauristin
Kell 11.45 -13.15:  
PROBLEEMISEADED
Jevgeni Ossinovski: Demokraatlik rahvusriik ja kohalikud kogukonnad: sotsiaaldemokraatlik vaade riigireformile
Garri Raagmaa (TÜ):  Kas on rohtu ääremaastumisele? Regionaalpoliitika ja majandusareng 
Dagmar Kutsar (TÜ): Riik, kogukond ja laste heaolu 
Tanel Talve: Riigikogu riigireformi komisjoni ettepanekud
Neeme Suur (videos): SDE regionaalpoliitika töörühma ettepanekud
 
Kell 13.15 – 13.45
KOGEMUSTE ARUTELU: RIIGI JA KOGUKONNA SUHETE KÕIGE VALUSAMAD PUNKTID
 
Kell 13.45 – 14.30 Lõuna
 
Kell  14.30- 16.00 
RÜHMATÖÖ (valige oma töörühm):  iga töörühm sõnastab 3-4 kõige valusamat probleemi riigi ja omavalitsuste koostöös antud valdkonnas ja nende soovitavad lahendused (riigiasutuste ja KOV-ide koostöö ja kaasamise vajadused, seadusandluse muudatused, maksupoliitika ja rahastamisvõimaluste muutmine, muud meetmed)
 
1. töörühm RIIGI JA OMAVALITSUSTE SUHTED (sh KOV-ide mõju riigivalitsemisele, Linnade ja Valdade Liidu tegevus ja KOVide koostöö,  seadusandlus, rahastamine, funktsioonide jaotus,  jne). Arutelu juhib Priit Lomp.
 
2. töörühm SOTSIAALSETE PROBLEEMIDE LAHENDUSED JA 
PEREDE HEAOLU (sh laste arengukeskkond, majandusraskustes ja asotsiaalsed pered, eakate ja puuetega inimeste hooldus jne). Arutelu juhib Helmen Kütt.
 
3. töörühm REGIONAALSE ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE (sh KOV-i roll ettevõtlus-, maksu-, transpordi- ja keskkonnapoliitika kujundajana jne). Arutelu juhib Garri Raagmaa.
 
4. töörühm KULTUUR, HARIDUS, IDENTITEET (sh kohalike kogukondade roll Eesti kultuuriruumi hoidja ja kujundajana, kogukonna identiteet ja väärtused, kohalikud rahvakultuur, vaimne keskkond ja seltsielu, haridusvalikud ja hariduse kvaliteet, noorte vaba aeg, huvihariduse je enesearenduse võimalused jne). Arutelu juhib Lauri Läänemets.
 
Kell 16.00 – 17.00 RÜHMATÖÖ TULEMUSTE ESITLUSED JA KOKKUVÕTTED. Modereerib Marju Lauristin.
 
Kell 17-17.30  SEMINARI LÕPETAMINE, kerge õhtueine 
 
Kell 18  Otepää vallavanema vastuvõtt ja kohtumine Otepää rahvaga
 
Registreeru võimalikult kohe! Anna ka teada, millises töörühmas osaled. Registreeruda saad SIIN.
 
Praktiline teave: Katrin Reimann n6ustamine@gmail.com, tel 53433188