Sotsiaaldemokraadid: 2020. aasta riigieelarve peab tagama väärika vananemise

Kirill KlausRiigieelarve

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas 2020. aasta riigieelarve eelnõule 12 muudatuseettepanekut. Sotsiaaldemokraadid seisavad riigikogus selle eest, et abivajajatele muutuks koht hooldekodus kättesaadavamaks, et põllumeestele makstaks täismahus üleminekutoetusi ja et teadus ning kõrgharidus saaksid juurde nii vajalikku lisaraha.

„Kõik meie ettepanekud on realistlikud ja kaetud sobivate katteallikatega. Need parandavad olukorda nende sihtrühmade jaoks, keda valitsus on alt vedanud. Meie ettepanekud viivad ellu lubadusi, mida erinevad erakonnad, seahulgas ka tänasesse valitsusse kuuluvad poliitilised jõud inimestele enne valimisi andsid. Muuhulgas vajavad lunastamist need vekslid, mida anti väärikas eas inimestele,“ ütles Riina Sikkut.

Nädala pärast hakkab riigikogu täiskogu hääletama sotsiaaldemokraatide ettepanekut eraldada hoolekande programmile juurde 20 miljonit eurot, mis leevendaks uuel aastal oluliselt hooldekodu kõrge maksumuse probleemi.

„Näeme ette, et alates 1. juulist on inimestele tagatud koht hooldekodus pensioni eest, mis tähendab, et riigi kohus on katta koos omavalitsustega hinnavahe. See muudatus vähendab ka oma eakate vanemate ja vanavanemate eest hoolitsevate laste ja lastelaste koormust,“ rääkis Sikkut.

Põllumeeste nn top-up toetusteks tahavad sotsiaaldemokraadid anda juurde 10,3 miljonit eurot, kultuuritöötajate ja treenerite palgatõusuks 7,9 miljonit eurot, kõrgharidusele 4 miljonit eurot ning regionaalsetele kolledžitele miljon eurot. Teadus-ja arendustegevuse kulud kasvaksid 34,4 miljoni euro võrra, mis võimaldab Sikkuti sõnul liikuda jõulise sammuga teadusleppes kokku lepitud eesmärgi suunas.

Suuremat rahastamist taotlevad sotsiaaldemokraatidest saadikud ka erinevatele maaelu toetavatele programmidele. Näiteks hajaasustuse programmile on kavas anda 2 miljonit, korterelamute rekonstrueerimise programmile 11,9 miljonit ja lairiba jaotusvõrgu väljaehitamise programmile
5,9 miljonit lisaeurot.