Sotsiaaldemokraadid: Eesti pensionisüsteemi lammutamine tuleb peatada

Kirill KlausErakond

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu kutsub täna vastu võetud poliitilises avalduses kõiki vastutustundlikke riigikogu liikmeid ning parlamendiväliseid huvirühmi takistama pensionisüsteemi lõhkumist ja kaitsma nii Eesti inimeste turvalist tulevikku.

“Sotsiaaldemokraadid seisavad riigikogus vastu valitsuse pensioniseaduse muutmise plaanile, millega teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise sildi all ja loodetava lühiajalise poliitilise kasu nimel hävitatakse kogu Eesti pensionisüsteemi kestlikkus,” seisab avalduses.

Kavandatav reform on Eesti riigile ja ühiskonnale ohtlik kolmel põhjusel.

Esiteks on see vastuolus põhiseaduse mõttega. Ühe erakonna küünilise valimislubaduse täitmise ja kitsaste äriringkondade majandushuvide rahuldamise nimel lükatakse tulevastele põlvedele ülejõu käivaid kohustusi.

Teiseks õõnestab see inimeste usaldust riigi suhtes, pöörates kiirkorras ja parteipoliitilistel kaalutlustel tagasi pikaajalise ning põhjalikult ette valmistatud struktuurse reformi.

Kolmandaks loob kavandatav “reform” ühiskonnas juurde ebaõiglust, koheldes inimesi ebavõrdselt ja kahjustades kõige enam madalapalgalisi ja vähem kindlustatud inimesi. Samuti pannakse tänaste noorte õlule tulevikus suurem maksukoorem.

Sotsiaaldemokraadid on valmis konstruktiivselt arutlema olemasoleva pensionisüsteemi tugevdamise ja selle jätkusuutlikkuse parandamise üle, kuid ei ole nõus valitsuse sooviga lammutada tänast süsteemi ühiskonna turvatunnet hävitades.

Sotsiaaldemokraadid lubavad, et takistavad riigikogus valitsuse plaanitava eelnõu vastu võtmist kõigi parlamentaarsete meetoditega ja kutsuvad ka kõiki teisi seda tegema.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul lööb kogumispensioni süsteemi lõhkumine just madalama sissetulekuga töötajaid, kelle jaoks on kogumispension peamine finantssääst. “Seetõttu on retoorika, et usaldame inimest ja lubame tal endal otsustada, kui palju ja mil moel tuleviku pensioniks koguda, eriti küüniline,” sõnas Saar.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu avalduse täistekst:

Sotsiaaldemokraadid kutsuvad üles takistama Eesti pensionisüsteemi lõhkumist

Sotsiaaldemokraadid seisavad Riigikogus vastu valitsuse pensioniseaduse muutmise plaanile, millega teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise sildi all ja loodetava lühiajalise poliitilise kasu nimel hävitatakse kogu Eesti pensionisüsteemi kestlikkus.

Kavandatav reform on Eesti riigile ja ühiskonnale ohtlik kolmel põhjusel.

Esiteks on see vastuolus Põhiseaduse mõttega. Ühe erakonna küünilise valimislubaduse täitmise ja kitsaste äriringkondade majandushuvide rahuldamise nimel lükatakse tulevastele põlvedele ülejõukäivaid kohustusi.

Teiseks õõnestab see inimeste usaldust riigi suhtes, pöörates kiirkorras ja parteipoliitilistel kaalutlustel tagasi pikaajalise ning põhjalikult ette valmistatud struktuurse reformi.

Kolmandaks loob kavandatav “reform” ühiskonnas juurde ebaõiglust, koheldes inimesi ebavõrdselt ja kahjustades kõige enam madalapalgalisi ja vähem kindlustatud inimesi. Samuti pannakse tänaste noorte õlule tulevikus suurem maksukoorem.

Sotsiaaldemokraadid on valmis konstruktiivselt arutlema olemasoleva pensionisüsteemi tugevdamise ja selle jätkusuutlikkuse parandamise üle, kuid ei ole nõus valitsuse sooviga tänast süsteemi ühiskonna turvatunnet hävitades lammutada.

Sotsiaaldemokraadid lubavad Riigikogus valitsuse plaanitava eelnõu menetlemisel selle vastu võtmist kõigi parlamentaarsete meetoditega takistada ja kutsuvad ka kõiki teisi vastutustundlikke parlamendiliikmeid ning parlamendiväliseid huvirühmi asuma Eesti riigi usaldusväärsuse ja Eesti inimeste turvalise tuleviku kaitsele.