Sotsiaaldemokraadid ei pea Tallinna lasteaia kohatasu soodustusi piisavaks

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu otsustas täna vabastada majandusraskustes pered ja erivajadustega laste vanemad lasteaia kohatasust. Tallinna sotsiaaldemokraadid tervitavad seda abi peredele, kuid juhivad tähelepanu, et tegemist on siiski pooliku meetmega – lastega perede tõhusaks toetamiseks tuleb lasteaia kohatasu kaotada kõigile peredele.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on küsimus põhimõttes: „Lasteaia kohatasu on kummaline anomaalia. Koolihariduse ja kõrghariduse rahastamine on solidaarne. Miks on siis koolile eelnev haridustee vanematele lisatasu eest?“

Linn põhjendab lasteaia kohatasu kaotamisest hoidumist sellega, et toetused peavad olema suunatud abivajajatele, kuid see ei ole kooskõlas Tallinna poliitikaga teistes valdkondades.

„Tallinna ühistranspordis ei tehta inimestel vahet – see on kõigile tallinlastele tasuta. Eakatele makstava toetuse puhul ei tehta inimestel vahet – see makstakse välja kõigile. Kooliharidus on kõigile lastele tasuta – ei küsita, kui suur on pere sissetulek. Miks sama põhimõte ei kehti lasteaedade ja lasteaialaste kohta?“ küsis Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadid kinnitavad, et lasteaia kohatasu kaotamine oleks linnale jõukohane. Linnale tähendaks see ligi 20 miljonit eurot saamata tulu aastas.

Lisainfo: Raimond Kaljulaid, 521 9359