Sotsiaaldemokraadid esitasid järgmiseks Türi vallavanemaks Lauri Läänemetsa

Ann VaidaJärvamaa

Eile õhtul Türil toimunud sotsiaaldemokraatide valimisnimekirja koosolekul kinnitati sügisesteks valimisteks sotsiaaldemokraatide Türi vallavanema kandidaadiks tänane Väätsa vallavanem Lauri Läänemets. Valitava vallavolikogu esimehe kandidaadiks seati Türi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees Veiko Valang.

Sotsiaaldemokraadid ei ole rahul Türi valla arengutega, kus ei ole suudetud pidurdada noorte perede liigkiiret väljarännet ning arendada kohalikku algatust toetavat elukeskkonda. Selle üheks põhjuseks peetakse kohati bürokraatlikku lähenemist vallajuhtimisele ja vähest avatust ning julgust muutustele.

„Täna Türi valda juhtiva Isamaa- ja Res Publica Liidu ambitsioon on jäänud piirkonna potentsiaali ja vajadust arvestades liiga väikeseks. Suuri muudatusi ei ole ei tehtud ega isegi sõnastatud. Seetõttu on Türi arengutest pigem kõlama jäänud kärpimine, mis väljendub rahvamajade, lasteaedade sulgemises ja kogukonnale liigsuurte koormuste asetamises,“ põhjendas Türi vallavanema kandidaat Lauri Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide arvates peab uus vallavalitsus, vastupidiselt praegu valitsevale olukorrale, toetama kohalikku algatust, vajadusel suunama sisulisi arendusi, mitte keskenduma pelgalt hoonete ja protsesside haldamisele.

„Türi Põhikooli uue hoone ehitamine on vähim, mida teha saab – tegelikult on küsimus kuidas kool suudaks rohkem pakkuda tänapäevast, sotsiaalseid oskuseid andvat haridust, mis peaks ühtlasi olema alus maja projekteerimisel. Türi valla arengule saame uue hoo sisse vaid tulevase vallavalitsuse ja kogukondade koostöös,“ rõhutas Läänemets.

Olulise küsimusena näevad sotsiaaldemokraadid omavalitsuse panust täiskasvanuhariduse edendamises, et tagada inimestele pidevalt muutuvas majanduses töö ja suurem sissetulek ning hakata ette valmistama Skandinaavia IT alaste töökohtade meelitamist Järvamaale.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerib 15 volikogu liiget, 4 praegust või endist vallavanemat ja linnapead, 5 vallavolikogu endist või praegust esimeest, külavanemaid, korterühistute esimehi, noori liidreid, sportlasi ja paljuid kogukonnaaktiviste.

Kohalike valimiste järgselt moodustub Väätsa, Käru ja Türi valla ühinemisel ligi 11 000 elanikuga Türi vald.