Sotsiaaldemokraadid esitasid Sven Mikseri Riigikogu esimehe kandidaadiks

Ann VaidaAvatud ühiskond, Erakond

Avaldame Jevgeni Ossinovski kõne, millega esitas ta sotsiaaldemokraatide nimel Riigikogu esimehe kandidaadiks Sven Mikseri. 

Vabariigi president meenutas lõppenud koosseisu riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnu: siit puldist räägitakse oma rahvaga. Igal sõnal on kaal, sest sõna on tegu. Riigikogu esimees on formaalselt suure osa ajast vaid istungi juhataja, aga kannab Eesti demokraatias palju laiemat rolli. Nii erinevate parteipoliitiliste vaidluste tasakaalustajana, aga ka avatud parlamentarismi kui väärtuse kaitsjana ühiskonnas.

Esitan sotsiaaldemokraatide nimel Riigikogu esimehe kandidaadiks Sven Mikseri. Sven Mikser on väärikas kandidaat sellele väärikale kohale. Ta on Eesti kogenumaid parlamendipoliitikuid ning Eesti välispoliitika vaieldamatu tipuna esindaks meie riiki suurepäraselt ka diplomaatiliselt. Ent pidades silmas vastaskandidaadi väärtusruumi ja nägemust ühiskonnast, on vast olulisemgi, et Sven Mikser on veendunud õigusriikluse, iga inimese vabaduse ja parlamentaarse demokraatia kaitsja.

Homme sada aastat tagasi algasid Asutava Kogu valimised. Asutav kogu võttis vastu Eesti esimese põhiseaduse, mis oli üks demokraatlikumaid ja liberaalsemaid kogu maailmas. Samadest väärtustest on kantud ka meie tänane põhiseadus. Asutava Kogu esimees, sotsiaaldemokraat August Rei ütles esimesel istungil Estonias peetud kõnes: “Meie esimeseks ülesandeks peab olema Eesti riikliku korra kindlaks määramine. Eestist peab saama vabariik, kus õiglus ja demokraatia valitseks, ja kõige suuremaks ülesandeks peab olema terava maaküsimuse lahendamine.” Terav maaküsimus ei ole täna päevakorral. Aga, nii kurb kui see ka pole, on Eesti hoidmine õiglusel ja demokraatial põhineva vabariigina on sada aastat hiljem, täna taas siin päevakorral. Ka sellel hääletusel.

Head kolleegid, kutsun teid üles toetama vabadust ning hääletama Sven Mikseri poolt!