Sotsiaaldemokraadid: Euroopa roheleppe raames jagatav raha ootab tarku valikuid

Kirill KlausKeskkond

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed arutasid täna koos keskkonnaministeeriumi ja rahandusministeeriumi ametnikega, kuidas kasutada Euroopa roheleppe raames ellu kutsutava õiglase üleminekufondi raha kõige paremini Eesti ja eriti Ida-Virumaa hüvanguks.

Euroopa roheline kokkulepe koos ambitsioonikate kliimaeesmärkidega on pannud Eesti väga tõsiste väljakutsete ette. Iseäranis puudutab kliimaneutraalsuse saavutamine Ida-Virumaad ja sealsete inimeste tulevikku, sest järk-järguline põlevkivienergeetikast väljumine on paratamatus, ütles Katri Raik. Tema sõnul on suured ootused seotud Euroopa Komisjoni õiglase üleminekufondiga, millest jagatakse raha liikmesmaade söe- ja põlevkivipiirkondadele. Kliimaneutraalsuse saavutamist rahastatakse ka teistest Euroopa Liidu fondidest.

„Eestil on ees keerulised otsused. Valitsus peab seisma selle eest, et nö roheleppe raha jaotamine oleks Eesti suhtes õiglasem. Teiseks väljakutseks on, kuidas eri fondide vahendeid kõige tõhusamalt Eestis kasutada, millesse ja kuhu investeerida, keda ja mida toetada,“ rääkis Raik. „On selge, et Ida-Virumaa vajab uusi lahendusi ja majandusmudeleid. Nende väljatöötamise eeldab tihedat koostööd sealsete omavalitsuste ja kohalike ettevõtetega ning kogukondade kaasamist.“

Raigi kinnitusel on ülioluline Ida-Viru inimeste aus ja avatud informeerimine. „Iga Narva pereisa peab teadma ja mõistma, mida rohelepe toob kaasa tema perele. Iga Kohtla-Järve pereema peab olema kindel, et kas tema lapsele, kes täna käib lasteaias, on Ida-Virumaal tagatud väärikas tulevik. Tänased kahesugused sõnumid uute õlitehaste rajamise ja roheleppe kohta ajavad inimesed segadusse,“ ütles Raik. „Selgeks peab saama ka see, milline on põlevkivitööstuse järk-järgulise lõpetamise ajakava. Just tööstuse lõpetamine on üleminekufondi raha kasutamise eeldus. Nii on kirjas Euroopa Komisjoni 15. jaanuari ettepanekus,“ lisas ta.

Sotsiaaldemokraatidest saadikutega kohtusid keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist Annaliisa Jäme ning rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Magnus Urb.

Euroopa Liit soovib õiglase ülemineku mehhanismi kaudu eraldada aastatel 2021-2027 vähemalt 100 miljardit eurot abi majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks neile piirkondadele, mida kliimaneutraalsusele üleminek mõjutab kõige rohkem. Selle mehhanismi üheks osaks on õiglane üleminekufond. Seniste läbirääkimiste käigus on komisjon pakkunud fondi kogumahuks 7,5 miljardit eurot, millest Eesti osa oleks ca 125 miljonit eurot. Need summad pole aga lõplikud.