Sotsiaaldemokraadid: eurorahade jagamisel tuleb arvestada piirkondlike eripäradega

digiRegionaalpoliitika

26.septembril toimunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu soovib muuta järgmisel aastal algava Euroopa Liidu uue rahastusperioodi põhimõtteid, andes 1,3 miljardi euro üle otsustamise Eesti väikelinnade- ja maapiirkondade kätte. Senine konkurentsil põhinev lähenemine riigi regionaalpoliitikas ei ole aidanud Eesti piirkondade ebaühtlast arengut peatada.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et vähemalt kolmandiku euroraha otsustamine maakondades ja regioonides seatud eesmärkide järgi, annab kohapeale võimekuse mõjutada töökohtade loomist ja ettevõtluse arengut.

„Senine toetuste jagamise süsteem on Tallinna ja Tartu poole kaldu. Üleriiklikud konkurentsil põhinevad toetusmeetmed – parem projekt saab raha, tähendab, et ääremaade väiksemate ressursside tõttu on nendel piirkondadel raske Eesti tuumikpiirkondadega võistelda,“ tutvustas teemat Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Lauri Läänemets.

Euroraha tuleb anda seda rohkem, mida suurem on piirkonna ääremaastumine. Kui soovime regionaalseid erinevusi vähendada, siis ei piisa võrdsest jagamisest, vaid eelistada tuleb väiksema majandusvõimekuse ja rahvaarvuga piirkondi.

„Just kohalik omavalitsus koos kogukondade esindajatega teavad paremini, millist arengusüsti on vaja kohalikku ellu anda, et Eesti erinevates paikkondades oleks elav majandus, piisavalt töökohti ning inimestele kättesaavad vajalikud koolitused,“ lisas Läänemets.

Volikogus oldi seisukohal, et uute meetmete tegemisel tuleb arvestada piirkondlike eripäradega. Üleriigilised toetusvoorud tuleb asendada regioonipõhise rahastusega, et võimekamad piirkonnad nagu Tallinn, ei kasutaks ülejäänud Eesti raha ära.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu esimees Eiki Nestor nõustus Lauri Läänemetsaga. “Kohalik elu läheb jõudsalt edasi siis, kui inimestel on tööd. Võimaluste loomine arenguks ei ole aga ainult paikkonna liidrite mure ning riigi abi ja toetus on siinkohal hädavajalik,” märkis Nestor.

Volikogus märgiti, et seniseid vigu rahade jagamisel, mis võiks regionaalset ebavõrdsust suurendada, ei tohi korrata. Valitsus peab avalikustama järgmise seitsme aasta eurorahade jagamise plaani ning algatama avaliku arutelu enne selle kinnitamist.