Sotsiaaldemokraadid: haldusreformi tulemusena peab paranema inimeste heaolu

Kertu ValgeTartu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu andis põhimõttelise toetuse haldusreformi elluviimisele, mille tulemusena peab suurenema omavalitsuste võimekus ja paranema inimeste heaolu.

“Haldusreformi eelnõus tuleb leida lahendused kõigile reformi olulistele külgedele, sest vaid nii on võimalik saavutada seatud eesmärke. Väga oluline on jõuda kokkulepetele omavalitsuste rahastamismudeli muudatustes, mis toetavad omavalitsuste võimekuse reaalset tõusu” ütles sotsiaaldemokraatide aseesimees Kajar Lember.

Sisulise arenguhüppe saavutamiseks teeb sotsiaaldemokraatide volikogu järgmised ettepanekud:
• suurendada väikelinnade ja maaomavalitsuste tulubaasi vähemalt 10%;
• vähendada omavalitsuste laenupiiranguid säästuefektiga investeeringute korral;
• suunata CO2 kvoodi vahendid omavalitsustele regionaalseteks investeeringuteks;
• eelistada huvitegevuse riikliku toetuse suunamisel maapiirkondi.

Samuti pidas volikogu vajalikuks tugevdada omavalitsuste vahelist koostööd ja soodustada liitumist suuremateks üksusteks.

Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et ka edaspidi oleks tagatud kohalike kogukondade otsustusõigus. “Kohaliku elu korraldamisel tuleb lähtuda just inimeste vajadustest, mistõttu peame tagama omavalitsuste sisemise demokraatia toimimise. Vaid nii suudame hoida tugevaid kogukondi, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustanuna,” sõnas Lember.

Allikas: SDE