Sotsiaaldemokraadid: hea töö ja parem palk kõikjal Eestis!

Ann VaidaMaaelu, Töö

Avaldame sotsiaaldemokraatide volikogul (29.09.2018) vastu võetud poliitilise avalduse täismahus. 

Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et kõikjal Eestis oleks hea elada. Hoolimata senistest pingutustest rahvastiku vähenemine väljaspool Tallinna ja Harjumaad jätkub. Selleks, et inimeste elukvaliteet jätkuvalt paraneks ka väljaspool pealinna ja selle lähiümbrust ning Tartut, tuleb riigil keskenduda ettevõtluse arendamisele maapiirkondades. Sotsiaaldemokraatidel on selge ja tulevikku vaatav visioon. Ääremaastumise vastu tuleb võidelda eelkõige ettevõtluse arendamise kaudu.

  1. Ettevõtluse soodustamine töökohtade loomiseks – lähedane, sobiv ja meelepärane töökoht on üks olulisemaid põhjuseid elupaiga valikul. Seetõttu on oluline soodustada ettevõtluse arendamist ning töökohtade loomist ka väljaspool loomulikke tõmbekeskuseid. Selleks laiendame sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud palgatoe võimalusi maakondadesse väljaspool Tallinna, kuldse ringi valdasid ja Tartut. Palgatoega saab ettevõtja palgata pikaajalised töötud ja tööturult väljas olijad nagu väikelastega kodus olevad emad või koolilõpetamise järgselt hõiveta jäänud, aastaseks perioodiks. Riik katab ettevõtjale töötaja palgakulu pooles ulatuses. Tingimuseks seame, et ettevõtja peab töötasuna maksma vähemalt pooleteistkordse miinimumkuupalga. Lahendus on ennast tõestanud Ida-Virumaal, kus on palgatoe abil loodud enam kui 600 töökohta.
  2. Parem taristu, soodsam energia! Sobiva taristu puudumine ja liigkallid energia hinnad on ettevõtluse arengu üheks suurimaks takistuseks maapiirkondades. Suurendame sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud võrkudega liitumise programmi mahtu ja piirmäärasid, ning loome sellega tingimused lisandväärtuse kasvuks ja uute töökohtade tekkeks. Toetame taastuvenergial põhinevate kohalike elektrijaamade rajamist.
  3. Paremad oskused – kõrgem palk! Eestis on täitmata tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti, samal ajal kui paljud inimesed ei leia endale sobivat tööd. Muudame töötukassa koolitustoetuse tingimusi nii, et see soodustaks eelkõige maapiirkondades kõrgema palgaga töökohtade loomist.
  4. Suurendame omavalitsuste huvi töökohtade loomise ja hoidmise vastu! Maksame maapiirkondade omavalitsustele 100 eurot aastas iga erasektori töökoha pealt, innustades kohalikke omavalitsusi looma ettevõtluse arenguks võimalikult soodsaid tingimusi. Tõstame fookusesse ülereguleerituse vähendamise.

Sotsiaaldemokraatidel on tõhus programm, kuidas elu maal edasi viia. Meie lahendused annavad inimestele võimaluse teha kodu lähedal meelepärast ja tasuvat tööd, soodustavad ettevõtjate investeeringuid maapiirkondadesse ning tagavad parema elukvaliteedi kõikjal Eestis.