Sotsiaaldemokraadid: kriisieelarvest tuleb 500 euroga toetada koolilapsi ja pakkuda lisatuge eakatele

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2020. aasta lisaeelarvele muudatusettepanekud, mis lähtuvad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna välja pakutavast sotsiaalmeetmete kriisipaketist. Ennekõike keskenduvad sotsiaaldemokraatide ettepanekud lastega perede ja eakate inimeste toimetuleku tagamisele.

„Valitsuse koostatud lisaeelarves on ridamisi vajalikke algatusi ja toetusi, mis on suunatud majanduskriisi leevendamisele ja ettevõtjate aitamisele. Aga sellest ei piisa. Majandusmeetme kõrvale on vaja ka tõhusaid sotsiaalmeetmeid, mis toetaksid inimesi otse,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.

Nii näeb üks sotsiaaldemokraatide muudatustest ette 500 euro suuruse ühekordse toetuse iga koolis käiva lapse kohta. „Ootamatu üleminek koduõppele tähendas paljude perede jaoks täiendavaid kulutusi, sest tuli osta arvuteid ja muid õppevahendeid ning teha teisi kulutusi ja ümberkorraldusi perede igapäevaelus. Oma põhjalikumas kriisimeetmete paketis oleme loomulikult mõelnud ka väikelastega peredele,” ütles Saar.

Tema sõnul vajab praegusel raskel ajal riigipoolset lisatuge ka eakate põlvkond. „Esmapilgul võib tunduda, et majanduskriis ei halvenda vanemaealiste olukorda. Tegelikkuses on vastupidi – paljud väärikas eas inimesed sõltuvad oma tööl käivatest lähedastest, kellest osa kaotab kriisi ajal töö või osa sissetulekust. Kriisi mõjul on kasvamas ka nende inimeste arv, kellele hooldekodu ei ole jõukohane. Oma rolli mängib siin see, et hooldekodu koha maksumus kallineb kiiremini kui pensionitõus,“ märkis Saar.

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku järgi tuleb lisaeelarvest eraldada raha selleks, et eriolukorras ja pärast seda veel kuni selle aasta lõpuni oleks hooldekodu koht pensioni eest kättesaadav. Ka taotlevad nad seda, et riik maksaks üksi elava pensionäri toetust ühe korra asemel kaks korda aastas ehk lisaks oktoobrile ka maikuus.

Veel seisab sotsiaaldemokraatide saadikurühm selle eest, et kriiseelarvesse jõuaksid ka hüvitised raskustesse sattunud FIEdele, võlaõigusseaduse alusel töötanud inimestele, kellele praegune töötukassa töötasuhüvitis ei laiene.

Fraktsiooni ettepanekute üldmaht on 129 miljonit eurot. Kõigile kulutustele on olemas ka konkreetsed katteallikad.

Sotsiaaldemokraatide poolt lisaeelarvesse tehtud ettepanekud kattuvad suuresti erakonna sotsiaalmeetmete kriisipaketiga. Seda paketti esitlevad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtpoliitikud täna kell 15 erakonna Facebooki lehel https://www.facebook.com/sotsdem/ , mida saab otseülekande vahendusel jälgida.