Sotsiaaldemokraadid küsivad Kaja Kallaselt miks vaktsineerimistempo nii kasin on

digiVaktsineerimine

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed esitasid Kaja Kallasele kirjaliku küsimuse kasina vaktsineerimistempo kohta, rõhutades, et Eestis jääb vaktsineerimise tempo alla Euroopa Liidu keskmistele näitajatele.

„Erinevad eksperdid on seadnud Eesti majanduse taastumise jätkumise sõltuvusse sellest, kuivõrd õnnestub vältida COVID-19 edasist levikut. Parim garantii selliste tagasilöökide vältimiseks on kiire ja ulatuslik vaktsineerimine. Ometi jääb vaktsineerimise tempo Eestis alla Euroopa Liidu keskmisele nii esimeste vaktsiinisüstide manustamise (EL keskmine 54,7%, Eestis 44,3%) kui ka täisvaktsineerimise osas (EL keskmine 40,4%, Eestis 33,7%), ent valitsuse COVID-19 vaktsineerimise plaan lõppes juunis 2021 ja uut plaani pole seni tehtud,“ seisab kirjas.

Sotsiaaldemokraadid paluvad Kaja Kallast vastata kuuele küsimusele. „Peaministrikandidaadina Riigikogu ees seistes ütlesite, et „vaktsineerimise plaan peaks olema selgem ja arusaadavam.“ Milline on valitsuse vaktsineerimisplaan?“ päritakse kirjas.

Samuti soovitakse teada, kas peaminister on rahul Eesti madala vaktsineerimistempoga või kui ei, siis milliseid samme on valitsus astunud, et letargiast välja tulla.

Sotsiaaldemokraatide sõnul paistab Eesti oma madala vaktsineerimistempoga Põhja- ja Baltimaade seas silma: vaid Lätil on õnnestunud oma elanikke veel vähem vaktsineerida. Kui esimese vaktsiinisüsti on Soomes saanud 63,2%, Taanis 64,4% ning Islandil isegi 77,6% elanikest, siis Eestis vaid 44,3%.

„Varem kehtinud vaktsineerimisplaani kohaselt pidi üle 70-aastaste inimeste 70% kaetus vähemalt ühe vaktsiinisüstiga olema saavutatud juba aprilliks. Nüüd oleme juuli keskpaigas, ent tulemus on ikka saavutamata. Samal ajal on meie põhjanaaber Soome saavutanud antud vanusegrupis 93% kaetuse esimese vaktsiinisüstiga ning vaktsineerimine on lõppenud 85% vanusegrupist. Millal saavutab Eesti üle 70aastaste inimeste vaktsineerimise 70% eesmärgi?“ küsivad Indrek Saar, Riina Sikkut, Kalvi Kõva, Heljo Pikhof, Lauri Läänemets ja Eduard Odinets.

Lisaks sellele viitavad sotsiaaldemokraadid koalitsioonilepe punktile „Võimaldame alates maikuust kõigile soovijatele tasuta ja kodulähedast vaktsineerimist“ ning soovivad saada vastust, kas valitsus on kaalunud perearstide ja/või muude spetsialistide kaasamist riskigruppi mittekuuluvate inimeste vaktsineerimisse piirkondades, kus ei asu vaktsineerimiskeskust.

Sotsiaaldemokraadid pärivad ka selle kohta, mida on valitsus teinud konkreetselt venekeelse ning 70+ elanikkonna vaktsineerimise tõhustamiseks, ning paluvad loetleda korralduslikud erilahendused, teavitustegevused ja muud astutud sammud.